Sokolovská uhelná připravuje opravu výpustného objektu tatrovické nádrže, která zajistí bezproblémové fungování přehrady na další desetiletí

IMG 0607 2

 

Přehrada v Tatrovicích bude po letech zcela bez vody. Důvodem je plánované vypuštění nádrže kvůli opravě výpustného objektu.

“V roce 2015 byla provedena kompletní prohlídka zařízení vodního díla Tatrovice. Z ní vyplynulo, že stav hráze je dobrý a nevyžaduje žádné zásahy, ale že bude nutné opravit výpustný objekt přehrady,” říká Pavel Homola, ředitel divize Zpracování společnosti Sokolovská uhelná.

Rozsáhlé práce si však vyžádají kompletní vypuštění nádrže, které se zahájí v březnu letošního roku. “Následné hlavní opravy se budou provádět na spodní výpusti kde bude vyměněna uzavírací armatura včetně stávajícího potrubí. Dále se opraví bezpečnostní přeliv. Práce také proběhnou na vtoku do spodní výpusti,” popisuje Homola s tím, že firma využije vypuštění nádrže také k tomu, aby odstranila sedimenty ze dna nádrže.

“Opětovné napouštění nádrže začne zhruba v lednu 2018 a už v květnu by měla být hladina vody zpět na obvyklé úrovni. Hodně to ale závisí na klimatických podmínkách. Pokud nebude dostatek sněhu nebo dešťových srážek, může to samozřejmě trvat déle,” uzavírá Homola.

Celkové náklady na opravu výpustního objektu tatrovické nádrže by měly dosáhnout zhruba 18 milionů korun a budou plně hrazeny z vlastních prostředků Sokolovské uhelné. Po dobu odstavení nádrže pak bude zpracovatelská část Sokolovské uhelné využívat vodu z náhradních zdrojů.

Vodní nádrž Tatrovice byla vybudována v letech 1966 až 1969 v údolí Tatrovického potoka. Rozkládá se v nadmořské výšce 595 metrů na ploše 22 hektarů a zadržuje vodu o objemu 1,77 milionů metrů krychlových. V nejhlubším místě dosahuje voda 25 metrů. Nádrž slouží především jako zásobárna technologické vody pro zpracovatelskou část Sokolovské uhelné ve Vřesové. Kromě toho je přehrada využívána i jako přírodní koupaliště.

Společnost Sokolovská uhelná tímto děkuje veřejnosti za pochopení pro vypuštění nádrže a oželení letní sezóny, které umožní zlepšení bezpečnosti této nádrže pro budoucnost.