Dozorová návštěva potvrdila: kdo chce mít přesné a správné výsledky laboratorních rozborů, měl by zamířit do Vřesové, kde sídlí podnikové laboratoře Sokolovské uhelné

Kryogen mlnek

 

Laboratoře Sokolovské uhelné ve Vřesové potvrdily vysokou kvalitu svých služeb. Provoz, který je největším pracovištěm v kraji, totiž prošel dozorovou návštěvou Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Ten nenašel jedinou chybu.

“Jde o pravidelné prověřování metod a měření, které se provádí v období mezi jednotlivými akreditacemi. A to, že jsme jím opět prošli úspěšně, znamená pro naše zákazníky jistotu, že dostanou to, co požadují. Tedy přesné a pravdivé výsledky,” potvrzuje Alena Filasová, vedoucí laboratoří.  

Jde přitom v řadě případů o zcela klíčové rozbory a měření. Laboratoře ve Vřesové totiž jsou například jedinými v kraji, které dělají měření emisí, stanovení obsahů kovů nebo rozbory uhlí. Kromě těchto se pak kontrola zaměřila také na speciální organické analýzy, jako jsou rozbory   ropného znečištění nebo těkavých organických látek. A i v těchto případech laboratoř prošla na 100 procent.  

“Celkově tak má naše laboratoř akreditováno 14 odběrů a 95 metod pro oblast emisí, pracovního prostředí, venkovního ovzduší, různých typů vod, prachu, uhlí, odpadů   a podobně,” vypočítává vedoucí podnikových laboratoří s tím, že toto jednoznačně pasuje pracoviště ve Vřesové do pozice největších a také nejlépe vybavených laboratoří v regionu. Jen za uplynulý rok navíc rozšířily laboratoře své vybavení o celou řadu špičkových přístrojů, včetně coulometrického titrátoru, který umí stanovit obsah vody v   olejích a naftě, nebo nákupu speciálního kryogenního mlýnku.

“Mlýnek vzorek podchladí kapalným dusíkem na teplotu mínus 196 stupňů a poté pomele. Díky tomu lze stanovit i obsah těkavých látek, které by se při zpracování vzorku za běžné teploty uvolnily. Navíc nový mlýnek umožňuje zpracování většího množství vzorků než naše dosavadní technologie,” popisuje investice Filasová. Významný pak byl i nákup terénního vozu, který laboratořím umožňuje odebírat vzorky ve stížených podmínkách, jak v provozech Sokolovské uhelné, tak mimo ně.  

Jedním z   hlavních úkolů laboratoří ve Vřesové je rozbor uhlí vytěženého v lomech společnosti Sokolovská uhelná tak, aby byly dodrženy parametry požadované konkrétním zákazníkem. V této laboratoři se provádějí také rozbory dehtu, fenolu a škváry, ze kterých pak specialisté společnosti počítají množství emisních povolenek pro vypouštění CO2 potřebných pro provoz zpracovatelské části. Novinkou v letošním roce jsou rozbory hnědého uhlí pro potřeby úhrady z vydobytých nerostů dle horního zákona.  

Vedle těchto služeb pro vlastní provozy pak podnikové laboratoře zajišťují také široké spektrum měření a rozborů pro externí zákazníky, od firem až po fyzické osoby. 

Více informací o nabízených službách: https://www.suas.cz/index.php/sluzby/laboratore