Dozorčí rada Sokolovské uhelné dnes na návrh představenstva společnosti odvolala z funkce člena představenstva Ing. Zdeňka Kupra MBA. Novým členem představenstva se stal Doc. Ing. Pavel Francisko Ph.D., který zároveň přebírá odpovědnost za Těžební úsek. 

Ing. Pavel Francisko je absolventem strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Do společnosti nastoupil v roce 1998 a následně působil na řadě vedoucích pozic v údržbě  těžební části Sokolovské uhelné.  

Představenstvo dále zvolilo do funkce místopředsedy představenstva Davida Najvara, který je pověřený řízením Zpracovatelského úseku.