18. června 2021 definitivně skončila těžba uhlí v lomu Medard-Liblík poblíž Svatavy.

IMG 20210618 WA0007


“Je to spíše symbolická tečka za existencí celého lomu,” říká Pavel Francisko, člen představenstva Sokolovské uhelné pověřený řízením těžebního úseku. “Velkolomová těžba na tomto území totiž byla ukončena už v roce 2000. Jenže krátce po zahájení napouštění plánovaného jezera Medard se objevila nestabilita závěrných svahů nad bývalým montážním místem Josef. A abychom zajistili jejich stabilitu, bylo nezbytné část svahů odtěžit,” vysvětluje Francisko.

Sanační práce byly zahájeny v roce 2012. V jejich průběhu došlo k postupnému uvolňování části již odepsaných uhelných zásob a jejich odtěžování. “V porovnání s původním provozem, ale šlo už jen o malolomovou koncepci. Těžební velkostroje tak nahradila lopatková rypadla a velkokapacitní nákladní automobily,” popisuje hlavní změny člen představenstva Sokolovské uhelné s tím, že zatímco vytěžené skrývkové zeminy budou bezezbytku využity pro následnou sanaci území, uhlí zamířilo ke zpracování do Vřesové a elektrárny Tisová. Doprava v malolomovém provozu probíhala nejprve pomocí nákladních demprů, které později doplnila také železniční vlečka. V lokalitě o rozloze přes 32 hektarů se tak v letech 2012 až 2021 vytěžilo celkem 2,9 milionu tun uhlí.

“V těchto dnech v lokalitě odstartovaly sanační práce, s předpokládaným ukončením do závěru roku 2023. Ty zahrnují terénní úpravy včetně utěsnění zbývající uhelné sloje, zabezpečení jednotlivých výsypek i skrývkových řezů. Díky nim bude zajištěna potřebná stabilita a bezpečnost celého území a příprava pro následnou rekultivaci,” shrnuje nadcházející postup Francisko. Celkově tak bude přemístěno zhruba 645.000 metrů krychlových zemin. Náklady na sanaci a následnou rekultivaci území přesáhnou 117 milionů korun.