Příspěvek skupiny SUAS GROUP bude určen obci Stebno u Kryr v Ústeckém kraji.

DSC 7091


Na pomoc obcím v Jihomoravském a Ústeckém kraji, kde řádil ničivý živel, vyhlašuje Karlovarský kraj veřejnou sbírku. Sbírka by měla podpořit likvidaci následků pohromy a usnadnit lidem v postižených oblastech návrat k běžnému životu. Na počátku týdne kraj kromě toho rozhodl o finanční pomoci obcím obou regionů v celkové výši 2 miliony korun.

„Víme, že řada lidí už přispěla do různých sbírek a ta pomoc je pro občany postižených obcí velmi důležitá. Věřím, že využijí i možnost pomoci prostřednictvím krajské veřejné sbírky,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Přispět je možné buď přímo do pokladničky umístěné v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, postupně i na akcích organizovaných Karlovarským krajem. Dalším způsobem je také zaslání příspěvku na bankovní účet:123-3116600247/0100

„Jedním z prvních přispěvatelů do krajské veřejné sbírky je největší regionální zaměstnavatel, tedy energetická společnost SUAS GROUP a. s., která tradičně pomáhá přímo v našem regionu, teď tedy i mimo něj. A my jsme rádi, že můžeme spojit síly, abychom pomohli tam, kde je to nejvíc třeba,“ vysvětlil krajský radní Patrik Pizinger. SUAS GROUP vloží do sbírky obnos ve výši 200 tisíc korun, a to konkrétně pro obec Stebno u Kryr v Ústeckém kraji.

„Energetická SUAS GROUP je významnou společností Karlovarského kraje. Vedle našich podnikatelských aktivit trvale přispíváme k rozvoji kraje i regionu Sokolovsko. Jsme zodpovědná společnost a chceme být dobrým sousedem, proto finanční dar ve výši 200 tisíc korun na sanaci škod po ničivých bouřích považujeme za samozřejmost“ doplňuje Jaroslav Rokos, předseda dozorčí rady SUAS GROUP a. s.

 

O výši shromážděných finančních prostředků ve sbírce bude Karlovarský kraj průběžně informovat. Stejně tak i o využití peněz v Jihomoravském a Ústeckém kraji.