Prestižní ocenění Lídr Karlovarského kraje získala v soutěži Český lídr 2021 (OČL) firma SUAS Servisní. Ta se od nadcházejícího roku stane, jedním z pilířů nově budované společnosti SUAS Technology. 

“Pro nás je to velké překvapení a rozhodně příjemné,” říká Karel Kotous, jednatel SUAS Servisní. Soutěže se totiž letos účastnilo více než 1500 firem z celé České republiky, které musely splnit několik klíčových kritérií. Mezi ně patřil například roční obrat více než 200 milionů korun, minimálně 50 zaměstnanců a především muselo jít čistě o české firmy, tedy bez zahraničního kapitálu. “Na druhé straně takové ocenění je pro nás velkým závazkem nadále udržet dosavadní parametry a výkonnost i v nové struktuře.”

 

Firma totiž bude, v nové struktuře, patřit mezi důležité součásti nově budované skupiny SUAS GROUP, do které přejde drtivá většina z jejich stávajících 76 zaměstnanců.Ti dnes zajišťují údržbu energetických strojů a zařízení, například pro Elektrárnu Tisová, Sokolovskou uhelnou nebo externí zákazníky. Menší část zaměstnanců pak od ledna posílí rostoucí sesterskou ZPA-RP, která bude klíčová pro výstavbu obnovitelných zdrojů v rámci skupiny SUAS GROUP. A tím i zapadá do záměru pořadatelů samotné soutěže. 

 

„Vize projektu stojí na několika pilířích, ale hlavním cílem je předat ocenění těm nejlepším. Vyjadřujeme tím mimořádné uznání a podporu všem ryze českým firmám, které pozitivně ovlivňují prosperitu naší země. Firmám, které jsou aktivní na českém trhu i těm, které překonaly práh České republiky. Chceme také zdůraznit, že není malého a velkého podnikání, každý je důležitý. Rok 2021 opět jasně ukázal, že firmy, zapojené do tohoto projektu zasluhují obdiv a ocenění,“ říká zakladatelka projektu OČL a Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko Helena Kohoutová. 

 

SUAS Servisn sro 1msto Karlovarsk kraj