Významné životní jubileum dnes oslavil známý výtvarník a grafik Jiří Jun. Mimo jiné je autorem loga těžební a energetické společnosti Sokolovská uhelná. 

SU Jun2 2

Jiří Jun ve svém chodovském ateliéru. Foto archiv SU

 

“Když jsem tvořil logo firmy, měl jsem zadání, že musí obsahovat dvě písmena. S a U,” zavzpomínal na okolnosti vzniku jednoho z nejznámějších symbolů své kariéry čerstvý osmdesátník ve svém ateliéru v Chodově. “Tehdy jsem se snažil, aby na jedné straně vyjadřovalo váhu těžkého průmyslu, zároveň bylo co nejjednodušší a přitom trvanlivé.”

 

A svého úkolu se Jiří Jun zhostil víc než úspěšně. Logo se symbolem hornictví, zkříženým mlátkem a želízkem, které se v dobách před průmyslovou těžbou používaly k narušení horniny, přetrvalo bez zásadnější změny již téměř třicet let. Dodnes tak je symbolem společnosti a patří zřejmě mezi nejznámější průmyslové známky v Karlovarském kraji. 

 

Ačkoliv většinu své pracovní kariéry prožil Jiří Jun jako průmyslový reklamní grafik na oddělení propagace Sokolovské uhelné, v uměleckých kruzích se proslavil hlavně svou kresbou. Jeho černobílé obrazy, složené z tisíců drobných čar tuší jsou tak dnes zastoupeny ve významných veřejných i soukromých sbírkách v České republice i zahraničí. 

 

Jiří Jun se narodil 10. ledna 1942 ve Světlé nad Sázavou. Na počátku jeho umělecké kariéry stálo v 50. letech seznámení s mistrem Janem Zrzavým, které se stalo impulsem ke studiu uměleckoprůmyslové školy. Po krátkém působení ve Zlíně a Třebíči se přestěhoval do Chodova na Sokolovsku a nastoupil na oddělení propagace dnešní Sokolovské uhelné, kde setrval až do svého odchodu do penze v roce 2000. 

 

Během své bohaté umělecké kariéry Jiří Jun vystavoval samostatně i v rámci kolektivních výstav v řadě prestižních galerií doma, v Evropě i zámoří. Velkou výstavu k jeho významnému životnímu jubileu připravuje v těchto dnech také Galerie umění Karlovy Vary ve výstavních prostorách Becherovy vily. Pokud to situace dovolí, vernisáž by měla proběhnout ve čtvrtek 24. února 2022 v 17 hodin a výstava potrvá do 1. května. 

 

Blahopřejeme Jiřímu Junovi k jeho významnému životnímu jubileu a přejeme mu zdraví, štěstí, pohodu i uměleckou inspiraci do dalších let.