Povinné údaje *
Nepovinné údaje
Uvedením kontaktu, dáváte firmě Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. svolení k vyžádání reference.

Jako subjekt údajů výslovně souhlasím s tím, aby SU, p.n., a.s. jako správce zpracovávala v souladu s Nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, mé osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto dotazníku za účelem mého případného přijetí do pracovního poměru. Doba uchování těchto osobních údajů je maximálně 6 měsíců. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat a správce mé údaje zlikviduje. Rovněž mohu požadovat opravu nesprávných osobních údajů, či omezení jejich zpracování.

Prohlašuji, že jsem veškeré údaje uvedl/a pravdivě. Současně prohlašuji, že jsem si vědom/a, že převzetím tohoto dotazníku, společnost nevyslovuje žádný příslib budoucího zaměstnání

Případné dotazy směřujte ne personální oddělení telefon: 352 465 307, e-mail: zamestnani@suas.cz. Údaje slouží výhradně pro rozhodnutí o eventuelním umístění uchazeče o zaměstnání v SU, p.n., a.s., nesmějí být zveřejňovány ani používány pro jiné účely!

Jak uplatnit svá práva vyplývající z nařízení GDPR?

Při uplatnění svých práv se můžete se svou žádostí obrátit:

Osobně: personální oddělení ve Vřesové

E-mailem: gdpr@suas.cz

Datovou schránkou ID: mz4chhv

Písemně:
   Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
   vedoucí personálního oddělení
   Staré náměstí 69
   356 01 Sokolov

Ve své žádosti musíte uvést takové údaje, aby jej správce osobních údajů mohl ztotožnit a mohl tak Vašemu požadavku vyhovět.