Aktuální informace

Rok 2023 bude rokem budování

Vytvořeno: 1. leden 2023

Small

 

Vážené kolegyně, kolegové, partneři,

 

společně jsme před několika hodinami vstoupili do roku 2023. Přeji vám, aby byl rokem, který splní vaše očekávání i naděje a stal se dobou, která po náročných měsících roku 2022 přinese do vašich domovů už jen klid, zdraví a pohodu.

 

Pro skupinu SUAS GROUP i sesterskou Sokolovskou uhelnou bude rok 2023 obdobím, kdy se řada našich vizí a plánů začne měnit ve skutečnost. Naplňování nové energetické koncepce totiž přechází po měsících náročných příprav k realizaci konkrétních investic, které se stanou pilíři energetické budoucnosti naší skupiny i celého regionu.

 

V závěru roku 2022 se nám podařilo za 145 milionů korun vystavět náš první fotovoltaický park u Vintířova a spolu s ním dokončit také stavbu prvního bateriového úložiště v Karlovarském kraji. Obě tyto technologie budou uvedeny do plného provozu v průběhu letošního roku a předznamenávají, co nás v nadcházejících měsících čeká. Rok 2023 bude rokem budování. 

 

Hlavní síly napřeme k přípravám výstavby dalších šesti fotovoltaických parků na Sokolovsku s celkovým výkonem téměř 112 MWp, na které máme vyčleněny téměř 2,7 miliardy korun. Ještě v roce 2023 začne výstavba dvou z nich, fotovoltaické elektrárny Nové Sedlo a FVE Lítov. U ostatních lokalit poběží projektová příprava tak, abychom v roce 2024 mohli rozjet i jejich výstavbu. Ve všech případech půjde o instalace na bývalých výsypkách, nebo dolovém území, tedy zcela mimo ornou půdu, louky, nebo lesní porosty. 

 

Souběžně se stavbou nových zdrojů elektrické energie chceme investovat i do modernizace našich stávajících provozů, především těch strojírenských. Jsou připravené nákupy moderní techniky za desítky milionů, které zahrnují například řezací lasery, tryskací zařízení a jiné technologie. Ty nám umožní rozvíjet nové oblasti výroby, obstát v náročném konkurenčním prostředí a zůstat i v budoucnosti vyhledávaným a stabilním zaměstnavatelem.

 

Dále naše skupina podepsala v loňském roce memorandum o spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze i společností Synthomer, s cílem aktivně vyvíjet nové a ekologicky čisté technologie pro sektor energetického a chemického průmyslu. V roce 2023 proto ve Vřesové spustíme tři plynové generátory, které nebudou jen zdrojem plynu pro nedalekou elektrárnu, ale především budou sloužit jako provozní základ pro spolupráci s VŠCHT při vývoji nových technologií. 

 

Kromě toho nás čeká dokončování dalších etap revitalizace bytového fondu v Sokolově, investice do budovy bývalého PVT v Karlových Varech, a především přípravy potřebných povolení k zahájení příprav budoucích investic v okolí jezera Medard. Půjde zatím o věci, které nejsou příliš vidět, jako je příprava územních podkladů, povolení, žádosti a další administrativa. Ale pokud to časově bude možné, rádi bychom už letos, nebo na přelomu příštího roku, zahájili výstavbu prvních objektů zázemí pro návštěvníky jezera.

 

I z tak krátkého výčtu je asi zřejmé, že SUAS GROUP, její sesterskou společnost a nás všechny čeká poměrně hektický rok. Uplynulé měsíce, které se nesly v duchu covidu i energetické krize nás ale naučily, že jsme silná firma. Že jsme tým, který zvládne i velké výzvy a pokud jde o budoucnost regionu, umíme s místními komunitami táhnout společně za jeden provaz. Ať je tomu tak i v budoucnosti. 

 

Přeji vám vše nejlepší do nového roku.

 

 

JUDr. Pavel Tomek

předseda dozorčí rady SUAS GROUP a Sokolovské uhelné