Aktuální informace

Další vybydlené domy se mění na kvalitní bydlení

Vytvořeno: 7. únor 2023

Dum SO opraveny 1


SUAS Bytová v současnosti ve městě rekonstruuje 10 bytových domů, z toho 6 bytových domů prochází kompletní přestavbou. Celkem jde o 78 nových bytů pro nájemní bydlení, v ostatních se dělají menší opravy.

Opravené domy výrazně zpříjemnily prostředí v ulicích Sokolovská, Heyrovského a Pod Háječkem. „S rekonstrukcí bytových domů jsme začali v únoru 2021. V ulici Pod Háječkem nyní máme hotovy 3 bytové domy, ve kterých je celkem 42 bytů. Všude jsme museli provést doslova totální rekonstrukci vybydlených domů. Téměř všechny opravené jednotky jsou již obsazeny nájemníky. Aktuálně probíhá přestavba dalších tří bytových domů, hotovo bude v půlce roku 2023. Nájemníci je budou mít plně k dispozici na podzim letošního roku,“ upřesňuje Josef Bucifal, jednatel SUAS Bytová

Na rekonstrukci bytových domů vynaloží společnost cca 170 milionů korun, z toho menší část nákladů pokryje úspěšně získaná dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Z celkového objemu financí je proinvestována zatím asi polovina. Část bytů skupina rezervuje pro stávající i nově příchozí zaměstnance Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. Díky rekonstrukci se významně zvýšila nejen kvalita bydlení pro nájemníky, ale mění se k lepšímu i tvář Sokolova, protože původně zdevastované domy dnes září novotou.

Vedení společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS GROUP spolupracuje na nabídce bydlení, jež by pomohla udržet mladé lidi na Sokolovsku a také by současně poskytla různorodé možnosti bydlení pro jednotlivce a rodiny, které najdou v regionu zajímavé pracovní příležitosti, i s městy a obcemi v širokém okolí.

„Jde především o řešení vhodných pozemků, které obce pro rozvoj bydlení potřebují. Nyní o tom například diskutujeme s obcí Březová, kde by měly vzniknout nejen bytové a rodinné domy, ale i doprovodné služby,“ říká Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. Zásadní zlom v problematice bydlení v regionu pak bude znamenat postupná realizace rozvojových aktivit skupiny zaměřená na oblast v okolí jezera Medard.