Aktuální informace

Skupiny SUAS i SUAS GROUP mají kolektivní smlouvy

Vytvořeno: 16. únor 2023

Kolektivní smlouvy nově řeší nejen nárůst mezd, ale také benefity ve vazbě na ekonomickou výkonnost jednotlivých firem. Mzdy tak v jednotlivých firmách v letošním roce vzrostou až o deset a půl, respektive o třináct procent.

 

„Zatímco v minulých letech se uzavírala jedna kolektivní smlouva, letošní jednání bylo složitější. Jednalo se o pěti smlouvách a za účasti hned tří odborových organizací a jejich zastřešujícího sdružení“, uvedla Pavlína Havlanová, personální ředitelka Sokolovské uhelné a SUAS GROUP s tím, že smlouvy tak poprvé odráží i specifika některých firem a v řadě parametrů se liší. To potvrzuje i Jan Smolka, předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné.

 

„V případě zaměstnanců Sokolovské uhelné se nám podařilo vyjednat pro rok 2023 celkové navýšení tarifních mezd o sedm procent, ke kterým by měly přibýt dvě mimořádné prémie. To v součtu reprezentuje nárůst průměrné mzdy o 13 procent“, říká Jan Smolka. Už v lednu tak zaměstnanci firmy dostali vyplaceno jedno procento z průměrného výdělku za loňský rok. 

 

V roce 2023 zaměstnanci Sokolovské uhelné budou mít i nadále k dispozici sociální fond, do kterého firma vloží celkem 13 milionů korun, tedy 700 korun měsíčně na každého zaměstnance. Tyto peníze mohou lidé čerpat například na závodní stravování, penzijní připojištění, výdaje spojené se zdravím, volnočasové aktivity a podobně. Dalších 1,6 milionu korun společnost přispěje především na dětskou, ale také na rodinnou rekreaci zaměstnanců v zařízení provozovaném odboráři ve Svojšíně. 

 

„Stejné podmínky pro rok 2023 obsahuje i kolektivní smlouva nově vyčleněné společnosti SUAS Lab, ve které vyjednávali za zaměstnance předsedové odborových organizací Těžba a Zpracování Josef Zelenka a Radovan Třešňák“, shrnuje situaci Jan Smolka. Jde o roční lhůtu dohodnutou s vedením společnosti Sokolovské uhelné pro nově vzniklý subjekt v prvním roce samostatné existence. V následujících letech si už ale firma uzavře s odborovými organizacemi kolektivní smlouvu s vlastními specifiky. To potvrzují předsedové odborových organizací Těžba a Zpracování, kteří vyjednávají i v dceřiných společnostech SUAS Technology, SUAS Transportation Service a SUAS Servisní, dle jednotlivých působností.

 

„Vyjednávání v těchto dceřiných firmách bylo odlišné, podstatně těžší a výsledek je asi v danou chvíli maximum možného“, shodují se předsedové. Výsledky vyjednávání totiž výrazně ovlivnila ekonomická výkonnost jednotlivých firem a od nich se odvíjející možnosti. Tarifní navýšení se sjednalo ve výši pěti procent, a stejně jako na SUAS zaměstnanci dostali vyplaceno jedno procento z průměrného výdělku loňského roku.  „Samozřejmě jsme očekávali větší nárůst mezd, čekali jsme víc, ale musíme vycházet z reality. Nárůst mezd v dceřiných firmách proto není stanoven pevnou částkou, ale rozpětím výše mimořádných prémií, podle výsledků jednotlivých společností. Pokud se podaří dosáhnout maximálních částek, mohlo by se navýšení v roce 2023 pohybovat kolem 10,5 procenta“, shrnují Josef Zelenka a Radovan Třešňák.

Pro zaměstnance všech dceřiných firem, s výjimkou jedné, došlo také k uzavření dohody o příspěvku na dětskou rekreaci a na benefity ve formě vstupů do fitness studia v Sokolově. 

 

Podle zástupců odborů i jednotlivých firem byla jednání velmi korektní a kolektivní smlouvy na rok 2023 přináší oboustranně realizovatelné výsledky. Pro zaměstnance Sokolovské uhelné i firem ve skupině SUAS GROUP pak uzavření nových kolektivních smluv znamená jistotu i transparentní mzdové podmínky pro nadcházející rok.