Aktuální informace

Vítězslav Keller slaví 90. narozeniny

Vytvořeno: 16. únor 2023

20230216 121136 1

Ze srdce přejeme Vítězslavu Kellerovi k jeho úctyhodnému jubileu pevné zdraví a mnoho pěkných dní.

První zkušenosti s těžebním průmyslem Vítězslav Keller sbíral doslova na domácí půdě, tedy v Dobřanech odkud pochází. Ještě jako student VŠSE v Plzni, na které získal vysokoškolský diplom v oboru silnoproudá elektrotechnika, totiž nastoupil na brigádu do místních černouhelných dolů. Po následné dvouleté zkušenosti jako pomocná vědecká síla na své alma mater se k hornictví vrátil a v roce 1956 nastoupil do pozice mistra elektrodílny na dole Silvestr v Dolním Rychově. Od toho dne v dresu pozdější Sokolovské uhelné zůstal až do svého odchodu na penzi v roce 2006.

Vítězslav Keller nikdy nepatřil mezi mediálně viditelné tváře Sokolovské uhelné. Ale o to významnější byla jeho pozice uvnitř firmy i v oboru energetiky vůbec. Během své bohaté kariéry sice působil v řadě funkcí, od hlavního energetika až po marketingového manažera, ale nejbližší mu byl výzkum, vývoj a s tím související projekty. Tím vůbec největším, který nese podpis Vítězslava Kellera, byla jeho účast na výstavbě zpracovatelské části Sokolovské uhelné ve Vřesové, kde stál doslova od jejího zrodu až po dokončení. 

Vítězslav Keller se ale nevyznačoval jen technickým nebo organizačním talentem. O jeho vysokém odborném renomé svědčí i skutečnost, že v 90. letech pracoval v řadě komisí a poradních orgánů EHS nebo OSN, které připravovaly významné energetické projekty v Evropě a České republice, včetně těch zaměřených na obnovitelné zdroje. Když v roce 2006 odešel do penze, v tichosti a bez velké pozornosti veřejnosti tak opustila naší firmu jedna z velkých osobností v její poválečné historii. 

Přejeme proto touto cestou Vítězslavu Kellerovi jménem naší společnosti pevné zdraví do dalších let a děkujeme za vše, co pro Sokolovskou uhelnou i její rozvoj udělal.