Aktuální informace

Odkaz Františka Štěpánka pro budoucnost

Vytvořeno: 12. březen 2023

2009 01 Stepanek

 

O osobě Františka Štěpánka toho bylo napsáno mnoho. Pokud bychom ale měli vyzdvihnout jen dvě klíčové vlastnosti této význačné osobnosti, určitě by to byla vize rozvoje regionu a jeho sociální cítění. 

Na přelomu tisíciletí to byl totiž právě František Štěpánek, kdo začal spolu se svými spolupracovníky nastavovat základní parametry pro budoucí rozvoj regionu po ukončení těžby hnědého uhlí. Jedním z nich byla příprava nových průmyslových zón, dalším třeba výběr území pro revitalizační projekty v oblasti bývalých dolových území. 

Vůbec prvním velkým projektem, kterým se díky této strategii povedlo do regionu přivést, se stala výstavba testovacího polygonu pro automobily poblíž Lomnice. Nemenší význam pro budoucnost pak měla i příprava území v okolí jezera Medard, ze které by se mělo v budoucnosti stát jedno z nejvýznamnějších rozvojových území v celém kraji. 

František Štěpánek ale nikdy necítil příliš potřebu svou práci prezentovat veřejně. Pro velkou část veřejnosti tak mnoho z projektů, které vznikaly za zdmi sokolovské Staré radnice, zůstávalo skryto. 

Teprve dnes, když na tyto přípravy začínají navazovat první konkrétní investice a rozvojové aktivity, mnozí začínají doceňovat skutečný význam toho, co František Štěpánek spolu se svými spolupracovníky pro tento region znamenal. Bez jejich kroků by dnes neexistovalo jezero Medard, jezero Michal, lesopark, golf, polygon, ale i třeba nově realizovaná energetická koncepce regionu by byla výrazně složitější. 

Obdobně skryté očím veřejnosti zůstávaly i jeho aktivity v sociální oblasti, kde patřil řadu let k významným podporovatelům řady veřejně prospěšných organizací a pomáhal i jednotlivcům jak z řad zaměstnanců firmy, tak široké veřejnosti. Dnes pak tuto část jeho osobnosti připomíná nejen řada příběhů lidí, kterým významně pomohl, ale i Nadační fond Františka Štěpánka, který v této činnosti dál pokračuje. 

Jsme hrdi na to, že společně naplňujeme myšlenky tohoto velkého patriota regionu. A i když dnešní den je i pro nás smutnou připomínkou jeho nečekaného odchodu, věříme, že společně pro nás pro všechny bude jeho odkaz velkou motivací i v dalších letech.