Aktuální informace

Ministr navštívil Sokolovskou uhelnou a SUAS GROUP

Vytvořeno: 15. kvě 2023

mzp8

 

„Představili jsme Sokolovskou uhelnou a SUAS GROUP jako klíčového zaměstnavatele v kraji, v jehož společnostech v současnosti pracuje více než 2 600 zaměstnanců. Skupina se zabývá výrobou elektrické energie a zásobuje kraj tepelnou energií, rozvíjí ale i moderní energetické směry, což dokladuje nové bateriové úložiště, stavba fotovoltaických elektráren, v budoucnu využití chemie v energetice i zpracování vodíku,“ vysvětlil Pavel Poc, člen představenstva společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS GROUP. Řeč byla také o energetické bezpečnosti či o problematice rozvoje agrovoltaiky.

S předsedou dozorčí rady Sokolovské uhelné a skupiny SUAS GROUP Pavlem Tomkem diskutoval ministr o problematice náhrady energetických zdrojů po útlumu těžby uhlí. Zajímal se také o záměr budoucího zasídlení v okolí jezera Medard. „Naším hlavním cílem je vybudovat v území blízko Medardu podmínky pro rezidenční bydlení, volnočasové aktivity a takovou infrastrukturu, která by přilákala především mladé lidi do této oblasti a zastavila jejich odliv z regionu. Respektujeme přitom potřeby okolních obcí a jejich plány rozvoje,“ popsal Pavel Tomek.

Ministr Petr Hladík si rovněž prohlédl bateriové úložiště u Královského Poříčí, které je dosud největším v ČR. Předseda představenstva společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS GROUP Jiří Pöpperl mu poté u lomu Jiří popsal průběh rekultivací, ke kterým společnost přistupuje s maximální zodpovědností. Upozornil jej na to, že časový interval, během kterého se lom v plném provozu promění v rekultivovanou krajinu s jezerem, trval v případě jezera Medard pouhých 15 let.