Aktuální informace

Letní odstávka dodávek tepelné energie

Vytvořeno: 18. kvě 2023

 

Letní odstávka dodávek tepelné energie se na Karlovarsku a ve východní části Sokolovska, tedy v oblastech napájených ze zdroje Vřesová, plánuje od 3. června 2023

Sokolov (17. 5. 2023) Letní odstávku soustavy centrálního zásobování teplem letos naplánovala společnost SUAS Teplárenská v termínu 3. – 10. června 2023. Důvodem odstávky jsou nezbytné plánované opravy a kontrola technologického zařízení teplárenství, které provede distribuční společnost před novou topnou sezónou. 

V době odstávky dojde k přerušení dodávek tepelné energie k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody pro obce a města Vintířov, Nové Sedlo, Nejdek, Chodov, Nová Role a Karlovy Vary.

Informace o letní odstávce najdete rovněž na internetových stránkách skupiny SUAS GROUP: https://bit.ly/3IisFfR

---------------------

Letní odstávka dodávek tepelné energie z Elektrárny Tisová se na Sokolovsku plánuje
od 9. července 2023

Letní odstávku soustavy centrálního zásobování teplem letos naplánovala elektrárna Tisová v termínu 9. – 16. července 2023. V tomto období provedou zaměstnanci elektrárny všechny potřebné opravy a kontrolu technologického zařízení teplárenství před novou topnou sezónou. 

V době odstávky dojde k odstavení dodávek tepelné energie k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody pro město Březová u Sokolova konkrétně od 9. do 15. července (opravy páteřního parovodu). Pro obce Citice, Bukovany a město Habartov odstávka potrvá od 9. do 12. července 2023 (opravy horkovodu).

Odstávka by se neměla dotknout obyvatel města Sokolov, ani městyse Svatava. 

Informace o letní odstávce najdete rovněž na internetových stránkách skupiny SUAS GROUP: https://bit.ly/3IisFfR