Aktuální informace

Díky spalování biomasy snižuje elektrárna emise

Vytvořeno: 30. kvě 2023

Výrazně poklesla zátěž pro životní prostředí i náklady spojené právě s povolenkami. Pokračuje tak cesta společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP směrem k nízkoemisní a bezemisní energetice a k přechodu na nové zdroje energie.

 „V letech 2021 až 2023 se nám povedlo na základě využití spalování štěpky s uhlím snížit emise CO2 o cca 27 tisíc tun. Znamená to nejen snížení zátěže pro životní prostředí, ale také úsporu za emisní povolenky. Pro lepší představu se Elektrárně Tisová daří v ročním objemu okolo 10 až 15 procent takzvané uhelné vsázky ve fluidním kotli nahrazovat štěpkou,“ vysvětluje Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.  V současné době má elektrárna na rok 2023 nasmlouváno cca 20 tisíc tun štěpky, kterou se snaží dovážet z co nejkratších vzdáleností, aby ekologická stopa byla minimální.

Elektrárna Tisová byla uvedena do provozu v letech 1958 až 1959 v západní části sokolovské hnědouhelné pánve. Kromě výroby elektrické energie produkuje elektrárna i tepelnou energii pro centralizované zásobování regionu Sokolovska teplem. Teplo dodává napřímo nebo prostřednictvím lokálních distributorů do více než 12 000 domácností v rámci Sokolova a okolních obcí.