Aktuální informace

Diskuse s krajem o budoucnosti areálu ve Vřesové

Vytvořeno: 7. červen 2023

Vresova RKK web


Na prohlídku průmyslového komplexu ve Vřesové zavítali v tomto týdnu členové Rady Karlovarského kraje v čele s hejtmanem Petrem Kulhánkem. Společně s Pavlem Tomkem, předsedou dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS GROUP, a s Davidem Najvarem, místopředsedou představenstva skupiny, diskutovali o současném provozu areálu, ale také o plánech na jeho budoucí využití. 

Budoucí plány týkající se areálu ve Vřesové počítají s využitím částí stávajících technologií. „Náš paroplynový cyklus se dosud řadí k nejmodernějším svého druhu. Navíc disponujeme robustní infrastrukturou po tlakové plynárně, dále pěti chladicími okruhy s chladicími a čerpacími stanicemi. Pro další záměry, mimo jiné budoucí likvidace odpadu z regionu, je k dispozici i železniční vlečka,“ popsal David Najvar. Podle dalšího představitele společnosti, Pavla Tomka, chce Vřesová nastoupit v příštích letech na cestu moderního ekologického závodu, který bude dodávat elektřinu a teplo pro Karlovarský kraj z nízkoemisních zdrojů. „Budeme se soustředit na získávání chemických produktů z cirkulárních surovin, na využití a zpracování vodíku. Vřesová je také důležitou součástí takzvaného systému Energy Hub, který má být garancí energetické bezpečnosti regionu. Patří rovněž k lokalitám vhodným pro umístění malého modulárního reaktoru,“ vysvětlil Pavel Tomek.

Hejtman Petr Kulhánek se především zajímal o energetické využití odpadu a budoucí záměry ohledně koncového zařízení na zpracování odpadu. „Naším cílem je být partnerem pro města a obce a využít komunální, ale i průmyslové odpady. Počítáme s tím, že stahovat a likvidovat komunální odpad budeme už v dohledné době, jako jednu z možností vidíme dočasnou malou přechodovou spalovnu, než bude jasné definitivní řešení,“ dodal Pavel Tomek. V závěru společného setkání si krajští radní prohlédli paroplynovou elektrárnu, kde se nyní v době odstávky realizují potřebné kontroly a opravy zařízení.