Aktuální informace

SUAS žádá o podporu proměny okolí jezera Medard

Vytvořeno: 9. červen 2023

vyhlika medard

 

Ve svých plánech jde společnost ještě dál a hodlá lokalitu upravit, vybudovat podél celé břehové linie multifunkční stezku, zázemí pro trávení volného času a zajistit tak, aby břeh sloužil všem návštěvníkům. Žádost o podporu projektu „Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard“ v těchto dnech společnost podala
do výzvy určené pro strategické projekty v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. 

„Rekultivace je v tomto území hotová, projekt nyní zajistí, aby se tam návštěvníci cítili dobře, měli základní infrastrukturu pro jejich bezpečí a komfort. Právě to je, řekl bych, smyslem transformace, jít nad rámec zákonných povinností ve prospěch území, lidí v něm a samozřejmě udržitelnosti. A proč začínáme Medardem? Na projektu je všeobecná shoda a není zase až tak složitý. Po dohodě s vedením Karlovarského kraje na našem projektu ověříme, na co máme být připraveni 

v procesu hodnocení projektů v dalších fázích. To je vzájemně výhodná spolupráce. Brzy totiž budou následovat složitější, velké projekty, a to naše i krajské, a ty už budou moci využít našich zkušeností. Žádost jsme podali v tomto týdnu, pak nás čeká proces formálního a věcného hodnocení, který bude podle předpokladů trvat 6 měsíců,“ vysvětluje Pavel Poc, člen představenstva společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP, který řídí projektový tým, jenž se zabýval přípravou projektu.

Území v okolí Medardu má potenciál pro další rozvoj týkající se volnočasového využití, jeho součástí je ale i akcent na environmentální vzdělávání.  „Koncept, podle něhož byl projekt připravován, má za cíl ochránit přístupnost břehu po celé délce jezera a také to, aby následné budoucí rozvojové plány v oblasti volný přístup k jezeru nenarušily.  Projekt zahrnuje kromě multifunkční stezky s tematickými zastávkami vybudování záchytných parkovišť, infocentra i muzea,“ popisuje Jiří Štěrba, koordinátor projektu. 

Od počátku záměru jeho podobu a parametry diskutovali zástupci Sokolovské uhelné s vedením Karlovarského kraje. „Je to první vlaštovka z regionu, která ukáže ostatním žadatelům cestu k úspěšnému projektu. Karlovarský kraj je velkým podporovatelem tohoto záměru, který vnímáme jako zásadní nejen pro území jezera Medard a Sokolovska, ale pro celý kraj. Proto jsme také jeho podobu dlouhodobě diskutovali se zástupci Sokolovské uhelné,“ doplňuje krajský radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger. 

Finalizaci projektu předcházelo jeho představení zástupcům dotčených obcí v okolí jezera, jako je město Sokolov, Habartov, městys Svatava, obce Bukovany a Citice. „Projekt zpřístupnění jezera Medard pro veřejnost vítáme a věříme, že bude přínosný i pro obyvatele Habartova. V minulých měsících jsme měli možnost se s ním seznámit, výhodou je například vybudování parkoviště poblíž Habartova, což usnadní našim lidem i návštěvníkům z okolních obcí příjezd k jezeru,“ uvádí Petr Janura, starosta Habartova.

V případě úspěšného získání dotace chce Sokolovská uhelná v letošním druhém pololetí vybrat zpracovatele projektové dokumentace. „Realizace projektu začne v příštím roce a projekt by měl být dokončen 30. června 2027. Celkové náklady dosáhnou 658 milionů korun, z toho by podpora v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace měla činit 559 milionů korun. Jezero Medard a jeho okolí je krásné už teď. Místní i návštěvníci budou mít možnost sledovat realizaci projektu, který oblast konečně posune na další úroveň,“ dodává Pavel Poc.

 

Medard stezka fin