Aktuální informace

Významné jubileum v těchto dnech slaví Jaroslav Rokos

Vytvořeno: 28. červen 2023

Jaroslav Rokos ve společnosti Sokolovská uhelná a později i v SUAS GROUP působil neuvěřitelných 37 let.

„Ještě před nástupem do firmy jsem tam chodil na studentské brigády, takže jsem v Sokolovské uhelné strávil čtyři desítky let. Za tu dobu se mi vybavuje hlavně spousta lidí, s nimiž jsem měl možnost pracovat. První kolegové, s kterými jsem byl v kanceláři, mi připadali trochu v letech, dnes ještě některé z nich potkávám a máme se pořád o čem bavit. Čas běžel rychle, a když jsem sám byl ve věku nad padesát let, snažil jsem se zase já předávat zkušenosti mladším. Sokolovská uhelná byla můj jediný zaměstnavatel, a to už pak není možné brát jen jako práci od sedmi do tří, ale partnerství 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Nemůžu zapomenout na Františka Štěpánka, nejvýznamnější osobnost společnosti, se kterým jsem měl dobrý vztah v práci i mimo ni. Za dva dny po mně by oslavil 70. narozeniny, a proto mu někam nahoru posílám vzpomínku a poděkování za to, co udělal nejen pro mě, ale i pro celý region,“ zdůrazňuje Jaroslav Rokos.  

Do ekonomického úseku Palivového kombinátu Vřesová nastoupil Jaroslav Rokos hned po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze, provozní praxi a vojenské službě.  V podniku prošel řadou odborných pozic od samostatného ekonoma a vedoucího plánovače až k pozici vedoucího celé plánovací sekce. V této funkci stál jako ekonom také v roce 1994 u sloučení státního podniku Hnědouhelné doly Březová s palivovým kombinátem a jejich následné přeměny na akciovou společnost Sokolovská uhelná. O rok později se stal ekonomickým ředitelem nového subjektu a po roce 2005 v rámci privatizace jedním z jeho majitelů. Od 1. května 2012 se stal členem představenstva pověřeným řízením ekonomického úseku společnosti. V Sokolovské uhelné připravoval financování řady klíčových investic. Mimo jiné šlo o výstavbu paroplynové elektrárny Vřesová, nebo o projekty a opatření zaměřená na rozsáhlou ekologizaci provozu. Spolu se svým obchodním partnerem Františkem Štěpánkem sehrál zásadní roli při přípravě a realizaci desítek veřejně prospěšných aktivit a podílel se na tom, aby se společnost zapsala v povědomí obyvatel Sokolovska jako zodpovědná firma, které záleží na rozvoji regionu. Svou profesní dráhu v Sokolovské uhelné a SUAS GROUP zakončil Jaroslav Rokos v závěru srpna 2022. I nadále se aktivně podílí mimo jiné na činnosti Nadačního fondu Františka Štěpánka.

 

4J9D6043 pp

Jaroslav Rokos oslavil 60. narozeniny