Aktuální informace

Obnova aleje u jezera Medard

Vytvořeno: 21. září 2023

A50I1748

 

Stromy v roce 2018 vysadili lidé zapojení do projektu na pozemku Sokolovské uhelné jako připomínku významného jubilea. Alej nyní prochází údržbou, doplněním výsadby a dalším zajištěním péče o stromy, které trpěly především přetrvávajícím horkým počasím.

‍„Nejprve jsme společně zmapovali stav aleje a domluvili se na harmonogramu prací. Oslovili jsme jednotlivé majitele stromů s prosbou o finanční příspěvky na zakoupení materiálu. Během září jsme uspořádali dvě brigády, v rámci kterých jsme především vyměnili kůly - opory stromů. Po dohodě se zástupci Sokolovské uhelné jsme získali potřebnou techniku pro zatloukání kůlů, v současnosti máme jejich obnovu hotovou. Zároveň jsme se domluvili na dalších krocích, které je třeba provést, aby byla alej i nadále v dobré kondici,“ popsal Petr Beneš, jeden z iniciátorů projektu.

Plánuje se především dosadba nových stromů, před zimou vyřezání jehličnatých stromů, které brání dubům. „V průběhu roku musíme zkontrolovat úvazy a upevnění stromů, nutné je sekání trávy v aleji a na jaře hnojení zejména nových stromků. Jsme rádi za pomoc ze strany Sokolovské uhelné, která umožnila vznik aleje na jejím pozemku. Zároveň chceme vyzvat zájemce, kteří chodí k Medardu na procházky, místo mají rádi a chtěli by se podílet na údržbě aleje, aby neváhali a kontaktovali nás ohledně další spolupráce,“ dodal Petr Beneš.