Aktuální informace

Novoroční slovo předsedy dozorčí rady společnosti

Vytvořeno: 1. leden 2024

Pavel Tomek web

Vážené kolegyně a vážení kolegové, spolupracovníci a partneři,

vstupujeme do nového roku a já bych Vám hned na jeho počátku rád popřál především pevné zdraví, dostatek sil a dobré pohody.

V uplynulém roce jsme pokročili v přípravě řady našich projektů, provedli jsme zásadní kroky směrem k završení transformace skupiny a rozšířili jsme portfolio firmy mimo jiné majetkovým vstupem do společnosti Karlovarská plynárenská, HC Baník Sokolov či ziskem nové akvizice v podobě hotelu Windsor Spa Hotel v Karlových Varech.

Období, kterým prochází odvětví energetiky a samotný trh s energiemi, je velmi náročné. Proto budeme i v nadcházejících měsících stále velmi pečlivě sledovat, jak se mění tržní podmínky, na které musíme flexibilně reagovat, a k tomu dbát na ekonomickou udržitelnost našich kroků.

Také v tomto roce budeme pokračovat v našich rozvojových aktivitách, ale i v získávání dalších akvizic, které umožní rozšířit nabídku našich služeb a produktů. Pro konkrétní představu – připravujeme projektovou dokumentaci multifunkční stezky v okolí jezera Medard, zahájení stavby se pak plánuje na rok 2025. V prvním pololetí dokončíme stavbu haly v Citicích na průmyslové zóně, kde budujeme zázemí pro výrobu a distribuci nápojů, mimo jiné pod značkou Big Shock. Na jaře zahájíme stavbu hotelu Golf u golfového hřiště v Dolním Rychnově, který posílí nově budovanou skupinu SUAS Hotels. Do poloviny roku 2024 chceme získat stavební povolení pro stavbu fotovoltaické elektrárny na Lítově o výkonu 12,5 MWp, poté začne instalace. Zároveň budeme finalizovat podklady pro územní rozhodnutí ohledně infrastruktury ke stavbě rezidenčního bydlení v lokalitě Michal Jih, následně i pro rekreační bydlení v oblasti Michal Sever.

I přes nelehkou dobu zůstáváme podporovatelem sportu, kultury, sociální sféry, zdravotnictví, činnosti organizací a spolků pracujících s dětmi a mládeží. Budeme přispívat na dnes již tradiční akce, jako je Loketské kulturní léto, koncerty na Michalu, sportovní akce v regionu.

Jsme spolehlivým a bezpečným dodavatelem elektrické energie a tepla pro náš region. Pro naše zaměstnance a jejich rodiny zase i nadále chceme být stabilním a důvěryhodný partnerem. Prioritní je pro nás podíl na rozvoji Sokolovska, které potřebuje lidem nabídnout dostatečné možnosti rezidenčního bydlení, vyšší úroveň vzdělávání i rozmanitou paletu volnočasových aktivit.

Uvědomujeme si, že skupina SUAS GROUP a Sokolovská uhelná je pokračovatelem tradice těžby, ale zároveň se stala nositelem inovativních přístupů v moderních odvětvích, hybatelem rozvoje nízkoemisní a bezemisní energetiky v regionu s důrazem na udržitelnost a společenskou odpovědnost vůči lidem, kteří žijí se svými blízkými v Karlovarském kraji.

Šťastný a klidný rok 2024 Vám všem přeje

Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS GROUP