Aktuální informace

Michal zůstane oázou klidu i místem pro aktivní vyžití

Vytvořeno: 24. leden 2024

jednani

 

Postupnými kroky se nejen rozšíří nabídka koupaliště o další atrakce a zázemí pro návštěvníky ze Sokolovska i pro kempaře, ale v příštích letech v okolí také vyrostou nové chatky a domky zasazené do malebné přírody nedaleko vodní plochy.

Své plány na rozvoj celé lokality představil starostovi města Petru Kubisovi, místostarostovi Janu Pickovi, radní Ivě Kalátové a dalším účastníkům člen představenstva Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Pavel Poc, který zároveň vede útvar pro strategie, dotace a rozvoj. „Areál přírodního koupaliště Michal má obrovský potenciál. Za 20 let existence se stalo oblíbeným letním cílem místních obyvatel i návštěvníků regionu. S možnostmi areálu a jeho okolí budeme v následujících letech pracovat tak, abychom doplnili stávající využití území, vytvořili nové atraktivní prvky pro sport a relaxaci s respektem k přírodě a krajině. V loňském roce jsme areálu dali finanční injekci přes 5 milionů korun na řešení bezprostředních potřeb a požadavků návštěvníků, které jsem se dozvěděli během přípravy rozvojové koncepce. Letošní rok věnujeme projekční přípravě kroků k realizaci této koncepce. Chceme vědět, co budou v místě potřebovat maminky s dětmi, cyklisté, různé sportovní komunity, jak se v území budou potkávat, co dělat, aby si žádné aktivity nepřekážely. Musí být zachováno všechno dobré, co na koupališti je, a zároveň vzniknou nové věci, které areál posunou dál. Budeme tedy modelovat, projektovat, povolovat. Spolupráci s městem pokládáme pro rozvoj území za klíčovou a je skvělé, že vedení města i zaměstnanci úřadu to vnímají stejně. Dosavadní spolupráce přispěla ke vzniku nového konceptu rozvoje a věřím, že společně jej postupně dovedeme k realizaci,“ uvedl Pavel Poc a dodal, že cílem není, aby si v budoucnu na Sokolovsku konkurovala dvě jezera, Michal a Medard, ale aby se jedno z nich stalo místem pro relaxaci a druhé symbolem proměny Sokolovska v prosperující území s pestrou nabídkou služeb a volnočasových aktivit. 

Areál koupaliště Michal už loni prošlo změnami a úpravami, řada z nich se chystá i pro letošní letní sezónu. „Nejdůležitější jsou pro nás podněty a návrhy našich návštěvníků. Na základě toho se snažíme zlepšovat prostor a služby koupaliště. Loni jsme proto zasadili 54 nových stromů, které časem poskytnou potřebné zastínění v blízkosti pláže, doplnili jsme mobiliář a rozšířili místa v kempu. Teď se pracuje na opravě sociálního zařízení, obnovou projde i tobogan a trojskluzavka a nově si vlastními silami zajistíme catering. Další změny, které postupně přijdou, se budeme snažit dělat mimo sezónu tak, abychom zachovali hlavní lákadla, kvůli nimž se Michal stal tak populární – je to křišťálově čistá voda a dostatek místa pro každého, kdo si chce odpočinout,“ dodal Jiří Štěpán, jednatel koupaliště. 

Klíčovou prioritou je z pohledu města i Sokolovské uhelné bezpečné a kapacitní dopravní spojení ke koupališti, a to zejména městskou hromadnou dopravou, v budoucnu pak třeba i meziměstskými autobusy: „V loňském roce jsme zavedli sezónní autobusové spojení přímo na koupaliště, o které byl ze strany sokolovských občanů obrovský zájem. Ve snaze o rozvoj koupaliště i jeho okolí má Sokolovská uhelná naši maximální podporu, určitě budeme společně diskutovat o jednotlivých etapách proměny lokality, o změnách územního plánu či o dotačních možnostech,“ uvedl starosta Petr Kubis.

V první řadě se začne během letošního roku pracovat na přípravě projektu rozvoje území. V další fázi se počítá mimo jiné s vybudováním workoutového hřiště, přírodních hřišť pro děti a rozšíření plochy kempu. V příštích letech by se měla zahájit stavba rekreačního ubytování na severu a bydlení jižně od jezera. V plánu je také vybudování restaurace s terasou či víceúčelových krytých sportovišť. „Pro mě je příjemným překvapením konceptu například to, že by zůstala zachována stávající zeleň, do které by se zasadily modulární domky pro celoroční bydlení. Celý záměr může přispět k tomu, že můžeme mladým lidem nabídnout další dobrý důvod pro to, aby neodcházeli ze Sokolovska jinam,“ doplnil místostarosta Jan Picka. Podle radní města Ivy Kalátové je plán rozvoje areálu jezera Michal a jeho okolí ambiciózní a město je připraveno společně pracovat na jeho postupném uskutečnění. Záměr by přitom kladl důraz na udržitelnost, bezemisní hospodaření a komunitní život.