Aktuální informace

Velvyslanec USA navštívil Sokolovskou uhelnou

Velvyslanec USA navštívil Sokolovskou uhelnou

Velvyslanec USA navštívil Sokolovskou uhelnou

Vytvořeno: 11. duben 2024

Na studii, která by měla ukázat vhodnost lokality Elektrárny Tisová či komplexu ve Vřesové, získala Sokolovská uhelná dotaci z amerického programu Phoenix.

V budově Sokolovské uhelné a SUAS GROUP na Starém náměstí v Sokolově uvítal ambasadora předseda představenstva skupiny Jan Filip. Poté americká delegace zamířila na vyhlídku Marie, kde si velvyslanec Bijan Sabet prohlédl lom Jiří. Člen představenstva SUAS GROUP Martin Čermák jej informoval o provozních parametrech posledního povrchového uhelného lomu v Karlovarském kraji. „Hovořili jsme také o zbývajících dobyvatelných zásobách a o faktorech, které povedou k postupnému útlumu těžby uhlí,“ dodal Martin Čermák. Jednou z možností, jak by bylo možné v budoucnu zajistit dostupné dodávky elektrické energie a tepla bez zátěže pro životní prostředí, by mohla být právě instalace malého modulárního reaktoru v regionu.

Dalším cílem delegace se stala Elektrárna Tisová, kde se s hosty setkal místopředseda představenstva Sokolovské uhelné Marcel Friml. O tom, jak pokračuje odborné posuzování lokalit vytipovaných pro umístění reaktoru, diskutoval s velvyslancem projektový manažer Adam Peteřík, který upozornil, že je nutné oblasti hlouběji zkoumat i ze seismotektonického hlediska. Velvyslanec Bijan Sabet se zajímal rovněž o technické vzdělávání v kraji a o oblast lázeňství.