Aktuální informace

Na dočišťovací nádrži u Vřesové pracuje sací bagr

Vytvořeno: 29. duben 2024

 

„Ke kompletnímu vyčištění nádrže jsme přistoupili na základě připomínek obdržených v rámci procesu změny Integrovaného povolení v roce 2022 od podniku Povodí Ohře, který nám uložil odtěžit usazené sedimenty z důvodu jejich mocnosti. Práce byly zahájeny na podzim roku 2023, kdy se prováděla těžba klasickým bagrováním. Do konce roku 2023 bylo vytěženo na provizorní deponii přibližně 12 tisíc metrů krychlových hmot. Ve stejném roce byla připravena výtlačná trasa pro sací bagr. Celkem předpokládáme vytěžení až 50 tisíc metrů krychlových hmot,“ vysvětlil David Najvar, místopředseda představenstva SUAS GROUP.

Plovoucí sací bagr patří společnosti Plosab a je určen pro těžbu běžně hlubokých rybníků, nádrží, kališť a řek. Umí se bez pomoci jeřábové techniky přesunout z přepravního prostředku na vodní hladinu. Sací bagr je konstruován jako plovoucí s možností fixace při práci buď čtyřmi hydraulicky ovládanými opěrami, nebo lany. Vzhledem k robustní konstrukci dna může stroj pracovat i na mělčinách, kde už nemůže plavat, případně na souši. Technologie odstranění sedimentu plovoucím sacím bagrem je ekologickou alternativou k těžbě pomocí klasických zemních strojů (tzv. suchá cesta).

Podle Lukáše Kaplánka, který má na starosti vodní hospodářství komplexu ve Vřesové, byla nádrž čištěna sacím bagrem a klasickým bagrováním naposledy v letech 2005 a 2006. Nyní tedy Sokolovská uhelná přistoupila k opětovnému čištění, jež by mělo mimo jiné zajistit i to, že se zlepší kvalita odpadních vod a obnoví retenční schopnost nádrže v plném rozsahu.