Aktuální informace

Na naší průmyslové zóně Přátelství začala nová výroba nápojů

Vytvořeno: 23. kvě 2024

 

Kvůli vhodné lokalitě pro výrobu nápojů od vývoje receptury, přes výrobu, balení, skladování a expedici navázala společnost Bofillex kontakt se skupinou SUAS GROUP a Sokolovská uhelná před dvěma lety. „Dlouhodobě se zabýváme myšlenkou nabídnout na Sokolovsku průmyslové zóny s potřebným zázemím a infrastrukturou, což dokládá i náš strategický projekt předložený k financování z transformačních peněz EU. Projekt se týká lokalit ve Starém Sedle a na Podkrušnohorské výsypce. Těch možností máme ale více, proto se soustředíme i na využití potenciálu plochy Přátelství – Silvestr v Tisové u Sokolova. A právě tam jsme zrealizovali pro společnost Bofillex úpravu původní haly na stáčírnu nápojů do plechovek, ale také výstavbu nového objektu o celkové ploše 3000 metrů čtverečních pro skladování a následnou expedici hotových výrobků. Těší nás, že se podařilo oživit tuto průmyslovou zónu i díky spolupráci našich dceřiných společností SUAS GROUP, které se zhostily stavebních prací i dalších technických řešení. Zároveň zajišťujeme dodávky energií, správu a údržbu objektů,“ vysvětluje Pavel Tomek, předseda dozorčí rady SUAS GROUP a Sokolovské uhelné.

Cílem skupiny SUAS GROUP a Sokolovské uhelné je umožnit další rozvoj průmyslové zóny Přátelství-Silvestr a přilákat na Sokolovsko nové firmy s inovačními technologiemi. „Budoucnost Sokolovska, to jsou nejen nové projekty měst a obcí, rozvojové aktivity SUAS GROUP a Sokolovské uhelné, ale také příchod nových investorů, kteří nabídnou pracovní uplatnění s přidanou hodnotou a pomohou udržet v kraji více mladých lidí,“ zdůrazňuje Pavel Tomek.Společnost Bofillex už nyní plánuje další rozšíření výroby a skladování. „Počítáme s postupným navyšováním výrobní kapacity s cílem produkovat až 150 milionů plechovek s nápoji ročně. A musíme ocenit spolupráci se skupinou SUAS GROUP a Sokolovská uhelná, jež nám umožnila etablovat se v kraji, který je známý tradicí výroby nápojů, a nabídnout našim zákazníkům veškerý sortiment a služby na vysoké úrovni,“ dodává Tomáš Zahálka, jednatel společnosti Bofillex.