Aktuální informace

Údržba jede v novém režimu

Vytvořeno: 9. červen 2016

Dílny podnikové údržby ve Vřesové

Dílny podnikové údržby ve Vřesové.

Jednou z nejzásadnějších změn ve své historii prošla v uplynulých měsících sekce Údržba společnosti Sokolovská uhelná. Její restrukturalizace probíhala v několika etapách už od jara 2015 a ve výsledku přinese výrazné nákladové úspory.

"Hlavním cílem provedených změn bylo dosáhnout vyšší efektivity údržby a zajistit její bezproblémové fungování i v dalších letech," říká Vlastislav Dalík, vedoucí sekce Údržba společnosti Sokolovská uhelná, pod níž podniková sekce Údržba spadá.

Výchozím impulsem se stal audit, který v roce 2014 na objednávku vedení Sokolovské uhelné provedla renomovaná společnost Pricewaterhouse-Coopers. Ten ukázal nejen na možné úspory v údržbě, ale také na možná rizika pro budoucnost. Zatímco Sokolovská uhelná prošla v uplynulých letech řadou zcela zásadních strukturálních změn, kdy zredukovala svou strukturu na dvě výrobní divize (Těžba a Zpracování) a obslužnou divizi Služby, podniková údržba byla až do roku 2015 koncipována víceméně stále podle původní struktury firmy.

"To se samozřejmě negativně odráželo v řadě ohledů. Ať už to byl efektivita výkonů, nebo spotřeba materiálu. Sestavili jsme proto tým složený ze zaměstnanců napříč společností, který začal intenzivně řešit jak v následujících letech co nejlépe a zároveň co nejefektivněji zajistit údržbu našich strojních a technických zařízeních," popisuje Dalík.

Už v létě 2015 tak došlo na organizační změny ve struktuře, kdy se provozní údržbáři a mechanici z výrobních divizí začlenili do sekce Údržba. Ta se zároveň rozčlenila na Centrální a Provozní údržbu. "Souběžně odstartovaly také změny v řízení. Ty zahrnovaly řadu věcí od kategorizace zařízení přes zavedení jednotného informačního systému i plánování, a umožnili nám udělat první kroky k efektivnějšímu fungování údržby. Některé části, jako například bývalou obrobnu na divizi Zpracování, převzaly jiné subjekty ze skupiny Sokolovské uhelné, jiné byly začleněny z výrobních divizí do Údržby, nebo naopak," říká vedoucí sekce Údržba.

Velkou roli v rozhodování sehrál především nový systémový sběr dat, který umožnil srovnání výkonnosti, i odhalení chyb v návaznosti postupů údržby, nebo srovnání spotřeby materiálu. Projevilo se to nejen zvýšením produktivity práce, ale také úsporami díky převzetí některých činností, které dosud realizovali externí dodavatelé, nebo naopak dodavatelským řešení těch části údržby, kde externí firmy dlouhodobě dosahovaly nižších nákladů.

"Typickým příkladem jsou opravy válečků pásových dopravníků, kde podniková údržba dosahuje lepší ceny, než externí dodavatel. Navíc díky zvýšení produktivity v  opravách válečků dochází ke snížení objemu nákupu nových válečků. Další úspory očekáváme při opravách vozů Falls, kde v  současné době ukončujeme audit Drážního úřadu. Po jeho dokončení budeme schopni opravy těchto vozů provádět vlastními kapacitami popřípadě nabízet tyto opravy externím zájemcům," popisuje změny Dalík.

Asi nejsložitější bylo nastavit nové postupy mezi údržbou a výrobními divizemi. Ale i to se povedlo postupně vyřešit a v dubnu letošního roku se reorganizace údržbářských procesů dostala do cílového stavu.

"Už první měsíc po ukončení  projektu nám potvrdil, že sekce Údržba Sokolovské uhelné se dokáže vyrovnat jak s nově nastavenými kapacitními ukazateli, tak s limitovanými náklady. Očekáváme proto, že celková roční úspora by mohla dosáhnout výše až 100 milionů korun," řekl ředitel divize Služby Vít Čurda.  Ten současně vysoce ocenil vysoké pracovní nasazení členů projektového týmu a přístup všech zaměstnanců k realizovaným změnám.

Sokolovská uhelná je, a zůstane i v následujících letech, jedním z největším zaměstnavatelem v regionu. V současné době dává práci více než třem tisícům lidí. Jak mateřská firma, tak skupina dceřiných firem Sokolovské uhelné v posledních měsících hledá novou kvalifikovanou pracovní sílu. Nová a perspektivní místa pro obráběče nebo zámečníky nabízí například Důlní strojírenská společnost, odborníky v dělnických i technických profesích hledá SUAS Alternativ a stavební profese mohou najít uplatnění ve společnosti SUAS Stavební.