Aktuální informace

Den horníků v Sokolově

Slavnostní pochody horníků přitom nejsou ničím novým. V českých zemích mají tradici již od první poloviny 18. století a konaly se i v našem kraji. Nejstarší známý pochod v našem regionu proběhl 18. června 1721, kdy uniformovaný průvod havířů z hornoslavkovského rudného revíru vítal v Karlových Varech císařovnu a českou královnu Alžbětu Christinu Brunšvickou, manželku císaře Karla VI. Slavnostního defilé se tehdy účastnilo na devět stovek havířů. Kdy byl první sokolovský průvod havířů známo není, ale do dějin vstoupila například velká hornická slavnost kterou v roce 1878 uspořádal pro zaměstnance dolů Johann Anton Edler von Starck a zúčastnilo se jí kolem dvou tisíc lidí.

Tradice hornických pochodů v našem městě pak spadá do období po druhé světové válce. Současný termín Dne horníků byl stanoven v roce 1949 na 9. září, nebot tehdy uplynulo rovných 700 let od vydání JIhlavského horního práva, které nakonec platilo i pro doly v našem regionu. Zatím největší hornický průvod prošel Sokolovem v roce 2003, kdy město hostilo VII. setkání hornických měst a obcí České republiky.