Aktuální informace

Dehtové kaly ze Staré Chodovské zmizí

Vytvořeno: 16. duben 2018

IMG 0334

Energoplyn vzniklý zpracováním kalů bude sloužit k výrobě elektrické energie v paroplynové elektrárně Vřesová. 

 

 

Dehtové kaly ze Staré Chodovské by se měly už za několik měsíců stát definitivně minulostí. Zapáchající nádrž, která především v letních měsících trápila obyvatele nedalekého Chodova, zlikviduje na objednávku Ministerstva financí ČR společnost Jerus. Samotné kaly se pak budou tlakově zplyňovat v nedaleké zpracovatelské části Sokolovské uhelné ve Vřesové. 

“Celkově je na skládce uloženo přes čtrnáct tisíc metrů krychlových dehtových kalů,” říká Pavel Homola, ředitel divize Zpracování Sokolovské uhelné. Jde o zbytky z chemické výroby na Vřesové které vznikly v druhé polovině minulého století a náleží ke starým ekologickým zátěžím. I proto se k odpovědnosti za jejich likvidaci přihlásil stát. 

“Že na ni po letech skutečně dojde je dobrá zpráva především pro obyvatele Chodova a Staré Chodovské,” říká Homola s tím, že především v letních měsících lidi z okolních obcí opakovaně trápil zápach z uložených kalů. Ten se sice podařilo utlumit pomocí technického zásahu, nicméně podstata problému zůstávala.

“Těžba kalů v nádrži by měla probíhat zhruba dva roky, včetně následné sanace nádrže by pak celkově neměla přesáhnout 41 měsíců,” vypočítává ředitel divize Zpracování s tím, že v důsledku prací ale bude nutné počítat i s možnými omezenými. Kvůli odtěžení je totiž nutné skládku tuhých dehtových kalů znovu otevřít. Může se tedy stát, že v průběhu teplých měsíců bude opět znatelný zápach v okolí nádrže, nicméně zhotovitel přislíbil, že se bude snažit o jeho co největší omezení.

“Samotné odtěžení pak bude probíhat za pomoci cisternových vozů. Ty naberou v místě materiál, bezpečně ho dopraví do uzavřené přečerpávací nádrže ve Vřesové, ze které budou nastříkávány přímo do generátoru,” popisuje proces zpracování kalů Homola. Zde budou kaly přeměněny na energoplyn, který po dokončení bude sloužit k výrobě elektrické energie v nedaleké paroplynové elektrárně. 

Likvidace Skládky tuhých dehtových kalů Stará Chodovská bude probíhat na stejném principu jako zpracování materiálu z lagun Ostramo. Jediným rozdílem je že kaly ze Staré Chodovské budou zplyňovány přímo, a nebudou míchány s uhlím. Při likvidaci dehtových kalů ze Staré Chodovské společnost Sokolovská uhelná využije zkušeností z předchozí likvidace podobné skládky u nedalekých Nových Chalup, kterou se podařilo zrealizovat bez dopadů na životní prostředí. Z minulosti pak na území Karlovarského kraje zůstává ještě jedna obdobná skládka kalů, která se nachází přímo v krajském městě. O tom zda a jak bude i ona zlikvidována není doposud rozhodnuto.