Aktuální informace

Investice pro budoucnost

Vytvořeno: 17. březen 2020

 

 

DSC 0037Vážené dámy, pánové, partneři, 

 

v uplynulých dnech se naše firma rozloučila s jednou z nejvýznamnějších postav své historie. Navždy nás opustil Ing. František Štěpánek, jeden z vlastníků a předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné.

 

Odchod tak významné osobnosti vždy vzbudí řadu otazníků. Především pokud jde o budoucí strategii firmy. V případě Sokolovské uhelné o to zásadnějších, že byla vždy jedním ze základních pilířů stability celého regionu. A to jak té ekonomické, tak sociální. Zároveň byla vždy i jedním z hnacích motorů rozvoje kraje. 

 

Firma je přitom už delší dobu vystavena enormně silnému tlaku, který směřuje vůči uhelnému průmyslu, i finanční zátěži, která s tím souvisí. Zahájila proto kroky vedoucí k nezbytné ekonomické stabilizaci a zachování těch segmentů současné výroby, které jsou perspektivní i do budoucnosti. To vše s cílem minimalizovat dopad těchto společenských změn dovnitř i vně podniku. 

 

V uplynulých měsících tak v provozech Sokolovské uhelné došlo k několika zcela zásadním investicím. Díky nim je například paroplynová elektrárna ve Vřesové schopna z plynu, vyráběného tlakovým zpracováním uhlí, přejít na ekologický nízkoemisní zemní plyn. Obdobně došlo například k výstavbě záložního plynového zdroje pro elektrárnu Tisová i dalším investicím, které umožnily firmě pokračovat ve stabilní výrobě elektrické energie pro přenosovou soustavu i tepla pro města a obce Karlovarského kraje. 

 

Nežijeme ale jen tímto okamžikem. I v budoucnosti chce skupina Sokolovské uhelné zůstat v roli významného a spolehlivého partnera regionu. A to jak na úrovni spolupráce s místní samosprávou, tak v širším měřítku strategického rozvoje. K tomu směřuje například projekt výstavby testovacího polygonu automobilky BMW u obce Lomnice, pokračující práce na přípravě průmyslové zóny Silvestr - Přátelství, i probíhající jednání s dalšími významnými investory v technologickém sektoru. 

 

Přesto je třeba říci, že restrukturalizace Sokolovské uhelné a s ní i proměna celého regionu nebude jednoduchá. Jsou před námi náročné měsíce a roky, mnohá opatření budou bolestivá, ale jsou nezbytná pro naši budoucnost. Kurz je však již nastavený, a firma opakovaně prokázala, že umí obstát i v těch nejnáročnějších zkouškách. Proto věřím, že obstojí i dnes. 

 

 

Ing. Jaroslav Rokos, MBA

1. místopředseda dozorčí rady Sokolovské uhelné