Aktuální informace

Sokolovská uhelná v mimořádném režimu

Vytvořeno: 25. březen 2020

 

 P1030059

Rouška se stala v těchto dnech součástí každodenního života i v provozech Sokolovské uhelné. Na snímku podnikové laboratoře ve Vřesové. “Mimořádná opatření za účelem zajištění dodávek tepla a elektrické energie pro Karlovarský kraj přijala v uplynulých dnech společnost Sokolovská uhelná. Reaguje tak na vyhlášení nouzového stavu v České republice kvůli epidemii koronaviru a nutnost zajistit chod kritické infrastruktury státu, do které patří také elektrárny.  

Energetická a těžební výroba firmy přešla na režim zajišťování provozu s minimálním personálním obsazením. Jde o to, aby část klíčových zaměstnanců zpracovatelské i těžební části byla v záloze pro případ, že by jiní onemocněli a mohla tak být zachována kontinuita výroby a dodávek tepla i elektrické energie,” uvedl předseda představenstva Sokolovské uhelné Zbyšek Klapka. Vřesová je totiž hlavním dodavatelem tepla pro města a obce ve východní části Karlovarského kraje jako je Nejdek, Chodov, Nové Sedlo i samotné krajské město Karlovy Vary.  

„U administrativních činnosti jsme všude kde to bylo možné přešli na takzvaný home-office a kde to technické prostředky nedovolují, jsme nechali zaměstnance doma s náhradou mzdy," řekl dále Klapka s tím, že firma na vstupních místech do energetických provozů zavedla mimořádné kontroly zaměstnanců, včetně měření teploty aby se minimalizovala případná rizika. 

Zároveň Sokolovská uhelná intenzivně řeší nákup osobních ochranných prostředků pro zaměstnance, ať už se jedná o roušky (bavlněné i jednorázové), respirátory a dezinfekce. Podobný režim jako v mateřské společnosti se pak týká také dceřiné firmy Elektrárna Tisová, která je dodavatelem tepla pro Sokolov, Březovou, Habartov a přilehlé obce.

Jak potvrdil David Najvar, člen představenstva Sokolovské uhelné, firma minimalizuje počty zaměstnanců na pracovištích. "V provozech se snažíme snížit počet přítomných na pracovišti a v některých případech necháváme i klíčové zaměstnance doma jako zálohu, nebo se snažíme alespoň zorganizovat směny tak, aby šly mimo sebe. V současné době jsme se soustředili hlavně na zajištění dostatečného množství dezinfekcí na pracoviště jako jsou například řídící dispečinky. Ty se dezinfikují jak na konci, tak na začátku každé směny, abychom minimalizovali riziko případného přenosu infekce,” řekl Najvar. „Narážíme na nedostatek ochranných pomůcek pro zaměstnance, tedy roušek a respirátorů, které na trhu prostě nejsou téměř k dostání. Nicméně děláme vše pro to, abychom potřebné dodávky pro naše lidi zajistili."

Sokolovská uhelná je největším výrobcem elektrické energie v regionu a významnou měrou se podílí na stabilizaci energetické přenosové soustavy, která zásobuje elektrickou energií domácnosti i firmy. Zároveň je klíčovým dodavatelem tepla pro města a obce regionu a zároveň významným výrobcem elektrické energie. Celkově zásobuje teplem cca 48 tisíc domácností, což reprezentuje zhruba 121 tisíc lidí, tedy více než třetinu obyvatel Karlovarského kraje.