Aktuální informace

Ze skládky mizí poslední tuny kalů

Vytvořeno: 27. duben 2020
20200423 094250
Historické ekologické zátěže poblíž Staré Chodovské definitivně mizí. 

 
Práce na likvidaci skládky dehtových kalů u Staré Chodovské míří do finiše. Do června by měly být z místa odtěženy poslední tuny materiálu. Následně bude zahájeno odstraňování kontaminovaných zemin a vše zakončí rekultivace. Definitivně tak zmizí jedna z největších historických ekozátěží regionu. 
 
Skládka dehtových kalů u Staré Chodovské vznikla v 60. a 70. letech deponováním materiálu z tehdejšího Palivového kombinátu Vřesová. Jako k historické ekologické zátěži se k ní sice po roce 1989 přihlásil stát, ale jednání o její likvidaci trvalo desítky let. Teprve v roce 2018 stát na základě výběrového řízení uzavřel smlouvu se společností Jerus na její likvidaci. Firma ale po odčerpání vody zjistila, že na místě je uloženo téměř dvojnásobné množství materiálu, než jaké stát původně předpokládal.
 
Zatímco zpráva o blížícím se konci skládky je jednoznačně pozitivní, krátkodobým negativem likvidace je, že v souvislosti s teplým počasí i změnami atmosférického tlaku bude možné ještě letos zaznamenat pachové stopy v obci Stará Chodovská případně v sousedním Chodově. A to jak v souvislosti samotnými kaly, které kvůli těžbě nelze překrýt ochrannou vrstvou vody, tak při následné likvidaci zemin ze dna a okolí skládky. Technologicky této pachové stopě nelze zamezit ale i když může být nepříjemná, není, podle dosavadních měření, zdraví škodlivá. 
 
Samotné odtěžené kaly pak budou i letos zpracovávány v uzavřeném cyklu nedaleké tlakové plynárny ve Vřesové. Jak říká David Najvar, člen představenstva Sokolovské uhelné, která plynárnu provozuje, i zde počítají s dodržením všech původních termínů. “Podle firmy Jerus, která likvidaci pro stát provádí, by ale i přes zjištěný větší objem měla být celá skládka odtěžena do června letošního roku jak bylo v původním záměru,” potvrdil Najvar s tím, že Sokolovská uhelná by tak měla zvládnout zajistit jejich zpracování ještě před plánovaným odstavením plynárenské technologie. 
 
“Následné práce na úplném zahlazení skládky ale budou trvat ještě několik dalších měsíců. Nejdřív musí proběhnout sanace kontaminovaných zemin, po které bude následovat i rekultivace celého území,” dodal Najvar. Podle zhotovitele by i tady měl být dodržen původně plánovaný termín ukončení prací. Což znamená, že příští rok by tak zapáchající skládku z minulého století měly obyvatelům Chodova připomínat už jen dobové fotografie.