Aktuální informace

Provoz plynárenské části Vřesová

Vytvořeno: 27. duben 2020

Snmek obrazovky 2018 04 26 v11.21.15


V důsledku  pandemie koronaviru zanikly v Karlovarském kraji stovky pracovních míst a lze očekávat zánik dalších. S ohledem na vážné dopady, které bude mít případný růst nezaměstnanosti na sociální i ekonomickou stabilitu regionu, Sokolovská uhelná nabídla státu prostřednictvím Karlovarského kraje odložení plánovaného uzavření plynárenského provozu ve Vřesové.

Sokolovská uhelná dlouhodobě plánuje ukončení plynárenského provozu kvůli nárůstu nákladů na povinné platby státu formou emisních povolenek. Společnost proto navrhla, že pokud by stát na dobu nezbytně nutnou osvobodil tuto technologii od plateb za povolenky, bylo by možné prodloužit její provoz i za cenu nezbytných nákladů ze strany Sokolovské uhelné. A to na dobu dalších tří let.

Náklady takového řešení by byly pro stát nulové. Jde přitom o koncept, který by umožnil odložit plánované zrušení 800 až 1000 pracovních míst na dobu, kdy se zbývající část regionu podaří ekonomicky stabilizovat. Navíc by stát ušetřil na podporách v nezaměstnanosti a udržel výběr daní z příjmu i sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance.

Sokolovská uhelná respektuje stanovisko ministerstva životního prostředí nepodpořit tento předložený záměr s tím, že je i nadále připravena s vládou v průběhu května o předložené možnosti jednat. V případě negativního stanoviska dojde k ukončení plynárenského provozu v termínu dle původního záměru, tedy  v červenci 2020. S provozováním všech tří stávajících elektráren, dvou tepelných (ve Vřesové a v Tisové) a paroplynové elektrárny ve Vřesové (od července již pouze na zemní plyn), Sokolovská uhelná ve svých záměrech i nadále počítá.