Aktuální informace

Dozorčí rada Sokolovské uhelné v plném složení

Vytvořeno: 3. červen 2020

Jméno předsedy dozorčí rady Jaroslava Rokose (1963) je zaměstnancům firmy i jejím obchodním partnerům dobře známo. Ve společnosti působí od roku 1985, z toho 17 let pracoval ve funkci ekonomického ředitele. Zároveň je akcionářem firmy. 

Naopak novou tváří v orgánech společnosti je právník Pavel Tomek (1971). Se Sokolovskou uhelnou spolupracuje od roku 2006 v pozici právního zástupce a konzultanta. V dozorčí radě bude z pozice prvního místopředsedy zastupovat rodinu nedávno zesnulého spolumajitele firmy Františka Štěpánka. 

Služebně nejstarším, z pohledu společnosti, je pak třetí člen a druhý místopředseda dozorčí rady Jan Smolka (1949). Ten ve firmě působí už od roku 1970 a zastával zde řadu funkcí. Od roku 1984 se profesionálně věnuje odborové činnosti. 

Sokolovská uhelná je jedním z významných výrobců elektrické energie v České republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností. Hraje také významnou roli v oblasti rekultivace a revitalizace krajiny dotčené povrchovou těžbou. 

Dozorčí rada Sokolovské uhelné je jedním z klíčových orgánů firmy. Ze své pozice dohlíží na výkon a působnost představenstva i na činnost společnosti. Hlavním úkolem dozorčí rady v novém složení bude zajištění stability společnosti v souvislosti s útlumem těžby a zpracování hnědého uhlí. K dalším úkolům patří budoucí rozvoj Sokolovské uhelné i firem ve skupině jak v nových oblastech, tak tradičních segmentech jako je výroba a distribuce elektrické energie nebo tepla.