Aktuální informace

Změny v představenstvu Sokolovské uhelné

Vytvořeno: 12. červen 2020

Ing. Pavel Francisko je absolventem strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Do společnosti nastoupil v roce 1998 a následně působil na řadě vedoucích pozic v údržbě  těžební části Sokolovské uhelné.  

Představenstvo dále zvolilo do funkce místopředsedy představenstva Davida Najvara, který je pověřený řízením Zpracovatelského úseku.