Aktuální informace

Sokolovská uhelná investuje do výroby tepla

Vytvořeno: 22. červen 2020

IMG 0334
Paroplynová elektrárna Sokolovské uhelné ve Vřesové

 

“V areálu elektrárny Tisová jsme proto vybudovali dva nové plynové kotle, které slouží jako náhradní zdroje. Ty jsou kapacitně plně dostačující pro zajištění dodávek pro Habartov, Bukovany, Citice i Březovou, případně v současné době jako záložní zdroj pro dodávky do Sokolova,” řekl David Najvar, člen dozorčí rady ETI. Navíc, na rozdíl od současné uhelné technologie ETI, jsou i podstatně pružnější pokud jde o provozní vlastnosti. 

“Jejich výhodou je schopnost najet velmi rychle do plného výkonu. Zatímco dosavadní technologie elektrárny k tomu potřebovala až půl dne, nové kotle to ze studeného stavu dokáží za 90 minut, z teplého dokonce za pouhou čtvrt hodinu,” uvedl David Najvar. 

V horké fázi jsou také přípravy změny centrálního zásobování teplem pro město Sokolov. Zde probíhají projekční práce výstavby dvou nových zdrojů. “U výstavby těchto dvou nových zdrojů na zemní plyn počítáme s termínem dokončení do zahájení topné sezóny 2022/2023,” dodal Najvar k situaci v západní části regionu. Souběžně s jejich dokončením pak bude dořešeno také zásobování teplem pro obce Královské Poříčí a Svatava. 

Pokud jde o samotnou výrobu tepla, ve východní části regionu je situace v podstatě vyřešená. “V letech 2018 a 2019 Sokolovská uhelná investovala více než miliardu korun do modernizace paroplynové elektrárny ve Vřesové. Oba její bloky tak jsou již dnes plně připraveny k provozu na zemní plyn minimálně do roku 2035. V současné době navíc připravujeme další investici, která by měla zlepšit emisní parametry této elektrárny,” vysvětlil Zbyšek Klapka, předseda představenstva SU. 

V případě ukončení těžby a zpracování uhlí tak lze zásobování měst a obcí Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nová Role, Vintířov nebo Nové Sedlo či Vřesová v podstatě okamžitě přepojit. “Technologické rozvody ve Vřesové jsou plně připraveny na to, aby v případě potřeby bylo možné ze stávající uhelné teplárny přejít na nový zdroj. A ten bude schopen dodávat teplo ve stejném množství i technických parametrech,“ dodal Klapka.