Aktuální informace

Prodloužení provozu tlakové plynárny

Vytvořeno: 29. červen 2020

Snmek obrazovky 2018 04 26 v11.21.15

Zpracovatelská část Sokolovské uhelné ve Vřesové. 
 

“Jednání se státem nadále probíhají a prodloužení termínu je krokem, který by měl pomoci získat potřebný čas pro hledání vhodných řešení,” potvrdil Jaroslav Rokos, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné. Vzniklá provozní ztráta, která je důsledkem růstu cen emisních povolenek, nezbytných pro provoz technologie, přitom bude na úkor hospodářského výsledku a cash-flow firmy.

“Z dlouhodobého hlediska je podobné řešení samozřejmě neúnosné a naše společnost si provozování technologie s tak vysokou ztrátou nemůže dovolit. Ale v tuto chvíli je to asi nejschůdnější možnost jak umožnit státu pokračovat v hledání možného řešení,” uvedl Rokos s tím, že firma o vzniklé situaci jednala v uplynulých týdnech jak s vedením Karlovarského kraje, tak dotčenými městy.

O prodloužení provozu kvůli probíhajícím jednáním informovali v uplynulých dnech akcionáři společnosti také zástupce jednotlivých odborových organizací Sokolovské uhelné, včetně podrobností o zvažovaných řešeních v rámci probíhajících jednání, jejichž cílem by mělo být vyrovnání provozních ztrát z provozu plynárenské části Vřesové a časový posun při rušení pracovních míst tohoto provozu, a tak snížit rovněž negativní dopady na státní rozpočet a eliminovat sociální dopady na nejmenší a ekonomicky nejslabší region. Akcionáři společnosti rovněž při tomto setkání představili vize pro transformaci uhelné společnosti a připravované rozvojové programy, které přispějí v nejbližších letech k zachování pracovních příležitostí v regionu.

Pozitivním efektem diskutovaného zachování plynárenského provozu by bylo dokončení zpracování kalů Ostramo, když stát nemá zatím jinou tuzemskou alternativu. Technologie ve Vřesové je totiž jedinou v celé České republice, která je umí zpracovat bez dopadů na životní prostředí. Zástupci Sokolovské uhelné stále věří, že jednání se zástupci státu mohou vést k nalezení uspokojivého řešení primárního problému, tedy zachování pracovních míst v době zásadně ovlivněné koronavirovou krizí.