Aktuální informace

Laboratoře Sokolovské uhelné obhájily akreditaci

Vytvořeno: 7. červenec 2020

 IMG 2905

Odběr povrchových vod pro rozbor.  Foto: Archiv SU

 

Letošní akreditace přitom byla v porovnání s předchozími lety enormně náročná. Celý proces totiž probíhal ve ztížených podmínkách, kdy celá země bojovala s epidemií koronaviru. “V podstatě se vše muselo dělat na dálku za pomoci online komunikace a dalších elektronických prostředků,” přiblížila průběh obhajoby vedoucí laboratoří Iveta Dyková. To obnášelo pro pracovníky laboratoří především přípravu velkého množství podkladů, jejich systémové zpracování a elektronické předávání jednotlivým auditorům dle jejich odborných a systémových kompetencí. 

“Běžně si přitom část těchto materiálů auditoři připravují sami. Kvůli epidemii ale nebyla jejich osobní přítomnost možná, takže se vše muselo posílat v elektronické podobě a řešit prostřednictvím videokonferencí a telefonickou komunikací. Přitom souběžně jsme museli zajistit i běžný chod laboratoří, takže to bylo časově i organizačně velmi náročné,” říká Dyková. 

Vedle posouzení již zavedených zkoušek a odběrů se navíc letos posuzovaly také tři nové zkoušky na stanovení tenzidů, fluoridů a dusičnanů s využitím kyvetových testů. V rámci procesu pak bylo celkově posouzeno 98 zkoušek a 15 odběrů v širokém spektru matric od vod, odpadů, kalů, paliv až po pracovní prostředí, venkovního ovzduší či měření emisí znečišťujících látek.

Kromě výkonů pro Sokolovskou uhelnu Speciální laboratoře poskytují akreditovaná měření také široké veřejnosti. Zatímco v případě samotné firmy jde hlavně o sledování kvalitativních parametrů výroby, u externích zákazníků z řad firem i fyzických osob, roste v posledních letech především zájem o rozbory zemin a odpadů, nebo měření kvality vod či hladiny hluku v pracovním i běžném prostředí.