Aktuální informace

Memorandum o dodávkách tepla pro Nejdek

Vytvořeno: 12. červenec 2020

Snmek obrazovky 2018 04 26 v11.21.15
Zpracovatelská část Sokolovské uhelné ve Vřesové, odkud je Nejdek zásobován teplem. 

„ČEZ Teplárenská jako nájemce rozvodného zařízení centrálního zásobování teplem ve městě tak deklaruje svůj zájem zajistit kvalitní a bezpečné dodávky tepla za konkurence schopné ceny pro všechny zákazníky v lokalitě. Zároveň budeme pochopitelně řádně spravovat majetek města, a to minimálně do roku 2027, případně i déle,“ říká Jan Nechvátal, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Teplárenské. Společnost začala v Nejdku působit prakticky před dvěma lety, kdy se 1. července stala novým stoprocentním vlastníkem společnosti AYIN, s. r. o., která měla do té doby ve městě v dlouhodobém nájmu sítě centrálního zásobování teplem.
O další rok později pak došlo k fúzi společnosti AYIN s ČEZ Teplárenskou. „Pro odběratele tepla se tím pochopitelně nic nezměnilo, pouze jsme v místě vyměnili cedule s názvem společnosti. Rovněž pod nás přešli zaměstnanci bývalé společnosti. Naším cílem od samého začátku je také samozřejmá i úzká spolupráce s nejdeckou radnicí a všemi dodavateli a zákazníky, aby i nadále byla ve městě zajištěna kvalitní a bezpečná dodávka tepelné energie,“ dodal Jan Nechvátal.
Podle Ludmily Vocelkové, starostky Nejdku, má vedení města trvalý zájem na stabilizaci dodávek tepla a tím i na dlouhodobém provozování centrálního zásobování teplem ve svém majetku. „Pochopitelně musí být zachován určitý komfort služeb ČEZ Teplárenské nejen pro zákazníky z řad obyvatelstva, ale i pro městské organizace, místní firmy a uživatele nebytových prostorů. Zatím máme s ČEZ Teplárenskou dobré zkušenosti, takže věřím, že spolupráce s ní bude i nadále úspěšně pokračovat. Už jen proto, že rozvody centrálního zásobování tepla jsou významným prvkem infrastruktury v Nejdku. Podporuje jak dlouhodobou stabilitu zajištění tepla, tak i zkvalitnění životního prostředí, neboť se tak snižují emise a imise z lokálních zdrojů na území města,“ uvedla starostka.

Současná roční dodávka tepelné energie v Nejdku činí 145 000 GJ. Kromě některých místních podniků a organizací je na centrální zásobování teplem napojeno přibližně 2 000 tamních domácností. Celkem se jedná o 143 odběrná místa. Teplofikace Nejdku je zajištěna dálkovým parovodem z Teplárny Vřesová. Kromě tří krátkých úseků, kde překlenuje vodní toky, je parovod o délce 8 810 m veden v zemi. Celková délka parních rozvodů pro lokalitu Nejdek činí 19,1 km, horkovodních rozvodů 1,3 km a teplovodních rozvodů 4,7 km. Výměníkových stanic je dvanáct.

„Máme zájem dodávat teplo za podmínek, které umožní kvalitní, bezpečnou a konkurence schopnou dodávku tepla koncovým zákazníkům ve městě minimálně do roku 2035. Proto jsme se všichni dohodli i na spolupráci v případě přípravy záměru zajištění dodávek tepla v lokalitě Nejdek i po roce 2027. Samozřejmě záměr musí být vypracován s předstihem a bude pochopitelně záležet na poptávce města. Společně s ČEZ Teplárenskou jsme se v tomto směru zavázali k aktivní spolupráci při poskytování potřebných dat a podkladů ke zpracování studie. Rovněž v případě konzultací společně poskytneme zdarma vedení města naše odborné kapacity,“ uzavřel David Najvar, místopředseda představenstva Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.