Aktuální informace

Na kraji se jednalo o pomoci propouštěným lidem z provozů

Vytvořeno: 21. srpen 2020

jednani SUAS2


Proces avizovaného ukončování pracovních poměrů v tlakové plynárně Vřesová a v navazujících provozech už začal, společnost Sokolovská uhelná přitom splní veškeré závazky vůči odcházejícím zaměstnancům, lidem přímo na místě pomáhají pracovníci Úřadu práce. „Zastavení provozu plynárny, na které jsme předem upozorňovali a informovali jsme o něm všechny zaměstnance, plánujeme na příští týden. Ten proces bude mít přesah do příštího roku, protože těžba klesne z 6 milionů tun na zhruba 3, 5 milionu tun, což se musí projevit v ekonomice společnosti a v osobních nákladech. Snažíme se nyní ty, kterých se to týká, detailně informovat, jak mají postupovat, jaké jsou možnosti. Zároveň v tom pomáhají pracovníci Úřadu práce, kteří jezdí přímo na Vřesovou a jednají s lidmi,“ uvedl předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné Jaroslav Rokos.


Podle ředitelky krajské pobočky Úřadu práce (ÚP) Alice Kalouskové má úřad přesný přehled o tom, kolik zaměstnanců a jakých profesí bude z plynárny ve Vřesové odcházet. Pracovníci Úřadu práce zájemce seznamují s tím, jak se evidovat na ÚP, jaké jsou možnosti rekvalifikací a dalšího vzdělávání. V současnosti už je také 25 lidí zařazeno v projektu Outplacement. „Projekt v sobě kombinuje veškerá opatření nezbytná k podpoře dalšího uplatnění propuštěných zaměstnanců. Úřad práce ČR v projektu poskytuje propuštěným zaměstnancům poradenství, rekvalifikace, vytipovává nové zaměstnavatele a zprostředkovává nové zaměstnání. Zaměstnavatelé, kteří přijmou propouštěné pracovníky, mohou získat příspěvky na jejich mzdy a v případě potřeby mohou prostřednictvím projektu tyto zaměstnance i dále vzdělávat,“ uvedla ředitelka.


Hejtman Petr Kubis doplnil, že je nyní na místě projednat se státem podmínky případného prodloužení programu Antivirus, který firmám pomáhá udržet zaměstnance, aby se nezhoršovala situace ohledně počtu nezaměstnaných i v našem kraji. Požádal zástupce ÚP, aby předali veškeré informace o propouštěných z provozů Sokolovské uhelné starostům dotčených měst a obcí. „Starostové jsou většinou ti první, na které se občané v nouzi obracejí. Proto je nutné, aby měli potřebné informace hlavně o tom, kolik lidí z jejich města či obce má být propuštěno, o jaké profese jde. Musejí vybavit lidi potřebnými údaji o tom, kam se mají obrátit. Dále občané potřebují vysvětlit opět i to, co pro ně znamená projekt Outplacement,“ upřesnil.


Důležitou roli v propojení mezi firmami a zaměstnanci má také Krajská hospodářská komora. „Rádi bychom se účastnili dalších jednání, která vedou Sokolovská uhelná a Úřad práce, abychom pro konkrétní skupinu zaměstnanců mohli najít odpovídající uplatnění, jež mohou nabídnout právě členské firmy v hospodářské komoře. Navíc bychom chtěli uspořádat veletrh pracovních příležitostí na Sokolovsku, kde bychom právě mohli „spárovat“ lidi a firmy,“ uvedl předseda KHK Tomáš Linda. Hospodářská komora navíc v rámci projektu „Rozjeď byznys“ radí lidem, kteří sice přišli o práci, ale mají odvahu samostatně podnikat a zakládat firmy.


Spolupráci všech aktérů ohledně propouštění ze Sokolovské uhelné vítají starostové Sokolovska. „Děkujeme především za předání informací, citlivé řešení situace ze strany Sokolovské uhelné i za aktivní spolupráci Úřadu práce. Zaznělo tady, že například někdo z propouštěných by chtěl v budoucnu otevřít vlastní pekárnu. A vidíte, my v Sokolově bychom pro takový záměr měli rovnou odpovídající prostory,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová. „Vytvořme tedy pracovní skupinu, která se zaměří na všechna konkrétní témata a bude je realizovat,“ vyzval v závěru hejtman Kubis a dodal, že se v rámci skupiny bude řešit i možnost psychologické pomoci propouštěným.