Aktuální informace

Smlouva o konsorciu Sokolovské uhelné a SUEZ CZ

Vytvořeno: 28. srpen 2020

IMG 20200828 WA0002

“ Propojení naší dlouholeté zkušenosti v oblasti energetiky a zkušenosti našich partnerů ze SUEZ CZ, kteří do oboru odpadového hospodářství vnáší principy oběhového hospodářství, nabízí řadu zajímavých možností. Umožní konečně v plném rozsahu rozvinout dlouho plánovanou spolupráci s krajskou Komunální odpadovou společností a nabídnout obcím tolik potřebné služby v oblasti zpracování a využití komunálního odpadu,”
 říká místopředseda představenstva Sokolovské uhelné David Najvar. 

 

V prostoru bývalé výsypky, v blízkosti areálu kombinátu ve Vřesové a skládky komunálního odpadu SUAS-skládková, bylo vybudováno zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadu, první svého druhu v České republice. Technologie je schopna zpracovat celkem 60 tisíc tun vstupního odpadu za rok, což je zhruba kapacita produkce odpadu v zájmovém území Karlovarského kraje. SUEZ CZ působí v České republice již více než 25 let jako poskytovatel komplexních služeb a provozovatel technologií v oblasti recyklace, využití a odstranění odpadů.

 

Společný projekt Sokolovské uhelné a SUEZ CZ se ale nebude opírat pouze o zařízení mechanicko-biologické úpravny u Vřesové, které bude připravovat především alternativní palivo pro nový energetický blok ve Vřesové, který konsorcium také připravuje. Do systému bude po úpravách zapojena i bioplynová stanice, která umožní využít biologické složky odpadů k výrobě elektrické energie a tepla. 

 

 “Právě sofistikované, moderní a čisté energetické využití odpadu je hlavní změnou oproti původnímu projektu, který počítal s výrobou směsných pelet a s jejich tlakovým zplyňováním ve Vřesové.” dodal Najvar. Podle něho tak výstavbou nového RDF zdroje ve Vřesové vznikne nejen záložní technologie pro výrobu elektrické energie a tepla schopná zásobovat východní části regionu, ale také nová pracovní místa a rozvojové příležitosti.

 

Provozní zkoušky nové třídící technologie odstartují už na přelomu září a října letošního roku. Na základě jejich výsledků bude rozhodnuto o technologii energetické části projektu. Centrum mechanicko-biologické úpravny by mělo být postupně rozšířeno o další inovativní technologie na využití a zhodnocení odpadů . V souvislosti s připravovaným a vítaným omezením skládkování tak má Karlovarský kraj šanci získat díky spolupráci Sokolovské uhelné a SUEZ CZ moderní zařízení na využití odpadu, odpovídající standardům 21. století a potřebám oběhového hospodářství.