Aktuální informace

Zastavení plynárenské technologie ve Vřesové

Vytvořeno: 2. září 2020

 Snmek obrazovky 2020 09 02 v85751

Zpracovatelská část Sokolovské uhelné ve Vřesové.  

 

“Je to smutný konec historie jediné technologie svého druhu v České republice,” říká David Najvar, místopředseda představenstva Sokolovské uhelné. Plynárenská část přitom zdaleka neznamenala jen samotné tlakové zplyňování uhlí, ale třeba i technologii štěpení vedlejších karbochemických produktů, takzvaný hořákový generátor. A ten patří k jedinečným technologiím nejen z českého, ale i z globálního hlediska. Podobných je na světě totiž jen několik. 

Odstavený provoz, který minimálně na několik let zamíří do studené zálohy, navíc zaměstnával buď přímo, nebo v navázaných technologiích, tisícovku pracovníků. “Bohužel situace je tentokrát o mnoho složitější, než před lety, kdy jsme kvůli sesuvu vnitřní výsypku museli zavřít lom Družba. Tehdy firma ještě dokázala těch tisíc lidí podržet,” vzpomíná Najvar na situaci, kdy ke snižování stavu došlo pouze přirozeným odchodem. “Skokové zvýšení ceny povolenek nás ale o podobnou možnost definitivně připravilo. Jediná šance byla, že se nám povede najít aspoň pro část z nich nové uplatnění, nebo aspoň nějak pomoci těm, kteří odejít budou muset.”

Série náročných jednání, které probíhaly mezi státem, jeho organizacemi a Sokolovskou uhelnou nakonec nedospěla k nalezení možnosti, jak prodloužit život unikátní technologie. Ale jejich výsledkem je celá řada opatření, která alespoň ulehčí dopady, které situace na zaměstnance firmy bude mít. 

“Asi tím největším úspěchem je dohoda se státem o změně vládního nařízení. Pokud ho kabinet v září schválí, měli by odcházející zaměstnanci dostávat příspěvek ve výši 5300 korun, podle odpracovaných let, po dobu až 60 měsíců,” říká Pavlína Havlanová, vedoucí personální sekce Sokolovské uhelné. Kromě toho firma aktivně spolupracuje s Úřadem práce, kde se povedlo vyjednat konzultační hodiny přímo pro zaměstnance Sokolovské uhelné, mimo běžnou úřední dobu. 

“Hodně jim může pomoci i projekt Outplacement, který původně platil jen pro Ústecký a Moravskoslezský kraj, ale nově se vztahuje i na Sokolovsko a odcházející zaměstnance Sokolovské uhelné. A díky tomu stát bude po dobu až devíti měsíců cíleně podporovat zaměstnavatele, kteří je přijmou do pracovního poměru. A to částkou až do výše 15 tisíc korun,” vypočítává jednotlivá opatření Havlanová s tím, že kromě toho mají zaměstnanci nárok i na odstupné a další náležitosti vyplývající z kolektivní smlouvy.  

Pokud jde o samotné uvolňování pracovníků tlakové plynárny a souvisejících technologií, firma se v rámci svých možnosti snažila jejich odchod rozložit až do konce roku. Celkem 178 zaměstnanců tak ukončilo pracovní poměr k 31. srpnu, a postupně by měly další desítky odcházet i v nadcházejících měsících. Konečné číslo bude ale o něco nižší než původně předpokládaná tisícovka pracovníků. “Pro několik desítek zaměstnanců se nám podařilo najít uplatnění v dalších provozech, nebo ve firmách v rámci skupiny,” potvrzuje Najvar, podle kterého aktuálně firma plánuje řadu projektů, které by těmto lidem měly zajistit uplatnění i v budoucnosti. “Jde například o spuštění regionálního centra zpracování odpadů a s ním související výstavbu nového zdroje elektrické energie a tepla, nebo vlastní developerské projekty,” dodává Najvar. 

Technologie tlakové plynárny bude v nadcházejících týdnech postupně čištěna a konzervována. Do zálohy bude odstavena jak samotná tlaková plynárna, tak hořákový generátor, rectisol, nebo výroba kyseliny sírové. Koncem podzimu je bude následovat i technologie odfenolování, která bude ještě několik týdnů dočišťovat vody z čištění technologie a skládky ve Staré Chodovské. Z celé technologické řady zůstane v provozu pouze sušárna a drtírna uhlí, které budou dál připravovat vstupní palivo pro teplárnu. 

 

Více informací o historii zpracovatelské části i tlakové plynárny najdete na webu Sokolovské uhelné zde: https://www.suas.cz/10-suas/aktuality/918-pred-60-lety-se-zrodil-palivovy-kombinat-vresova