Aktuální informace

Firmy chtějí urychlit stavbu obchvatu Chodova

Vytvořeno: 20. září 2020

4J9D1631

Nový obchvat by měl odvést nákladní i osobní tranzitní dopravu mimo město. 

 

“Na jedné straně je nutné urychleně řešit vznik nových pracovních míst v okolí Chodova, protože řada jeho obyvatel je zaměstnána v těžebním sektoru. Na druhé straně ale vznik jakékoliv nové průmyslové aktivity v okolí města s sebou nese také zvýšenou dopravní zátěž. A jak z pohledu obyvatel, tak nás jako zaměstnavatelů je žádoucí, aby tato byla vedena mimo město,” říká Zbyšek Klapka, předseda představenstva Sokolovské uhelné, která je jedním z iniciátorů společného postupu firem. 

Plán na obchvat města přitom není ničím novým. 2,5 kilometru dlouhá trase je plánována už od 90. let a od roku 1994 je dokonce součástí územního plánu města Chodov. Obchvat by podle těchto záměrů měl vést severně od města. Nájezd na něj má být u přejezdu v Mírové a na silnici 222 směr Vřesová by se měl napojit za Železným dvorem. Stavba je i součástí Zásad územního rozvoje Karlovarského kraj a od roku 2019 dokonce byla, na návrh města, zařazena do Národního investičního plánu. 

Jeho urychlené dokončení považuje za klíčové také ředitel Lias Vintířov Rudolf Borýsek, který se v tomto směru chce obrátit s žádostí o podporu také na regionální hospodářskou komoru. “Při plánování investic do budoucnosti v podstatě narážíme stále na stejný problém. Kapacita a hlavně trasa komunikací. Napojení na dálnici totiž na jedné straně znamená průjezd Chodovem, na druhé Novým Sedlem a obojí je špatně,” vysvětluje šéf Liasu. 

Podle zástupců firem je právě výstavba silniční infrastruktury jedním z významných faktorů jak by vláda mohla v nadcházejících letech podpořit transformaci regionu a jeho přípravu na dobu po ukončení těžby hnědého uhlí. Zároveň poukazují i na skutečnost, že právě na tyto projekty bude možné využít také dotace, které pro Českou republiku vyčlenila Evropská unie v souvislosti s útlumem těžby a zpracování fosilních paliv. 

Postup průmyslových firem navíc podporuje i město Chodov. Podle starosty Patrika Pizingera je pro jeho obyvatele důležitý jak vznik nových pracovních míst, tak minimalizace dopadů které by mohla mít zvýšená doprava. “Stav, kdy podobné věci řeší firmy v přímé koordinaci s městem není úplně běžný. A podle mne je právě tento příklad ukázkou dobrého přístupu jak společně nastartovat rozvoj našeho regionu,” dodal starosta města.