Aktuální informace

Investice do snížení hluku i prašnosti

Vytvořeno: 7. říjen 2020
 
IMG 20190417 112921
Instalace protihlukových panelů na přesypech pásových dopravníků. 
 
“Jde o soubor opatření s cílem minimalizovat dopady těžby, která se přiblížila k oběma obcím a navíc prochází poměrně složitou oblastí,” řekl Pavel Francisko, člen představenstva Sokolovské uhelné, pověřený řízením těžební části společnosti. Lom totiž ve své nejzápadnější části dosahuje do partií narušených historickou těžbou, což s sebou přináší řadu technických komplikací. 
Už v roce 2018 proběhlo několik jednání mezi zástupci společnosti Sokolovská uhelná, obcemi i obyvateli oblastí v blízkosti těžby. Jejich výsledkem pak byla už o rok později zahájená výstavba rozsáhlých protihlukových a protiprašných opatření. 

“Vůbec nejdelší ochranná bariéra vyrostla v blízkosti lomu Jiří ve směru k sokolovské čtvrti Šenvert. Měří více než 600 metrů a dosahuje výšky až čtyři metry. Celkové náklady na tuto část dosáhly více než 8,5 milionu korun a v současné době pokračujeme výstavbou další 300 metrů dlouhé ochranné bariéry podél státní silnice za dalších téměř 5 milionů korun,” uvedl člen představenstva Sokolovské uhelné s tím, že její dokončení je plánováno do konce roku 2020. 

Souběžně byly zahájeny také práce na výstavbě ochranného valu a ochranné bariéry ve směru k obci Lomnice za více než 7,5 milionu korun. Vůbec nejvyšší je ochranná bariéra na severním svahu lomu nad poháněcí stanicí PS45, kde val dosahuje výšky 13 metrů a chrání tak před hlukem hlavně obyvatele Novosedelské ulice, která bude dále rozšiřována podle postupu těžby.  Celkové náklady pak dosáhly výše 19,5 milionu korun. 

“Kromě stavebních opatření jsme ale udělali i řadu technických kroků,”
 uvedl Francisko s tím, že jedním z nich bylo například odhlučnění pohonů poháněcích stanic 43 a 53. To bylo navrženo a realizováno ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí v Mostě, využívá tlumící polyethylenovou pěnu a díky tomu se podařilo maximálně snížit hluk z pohonu pásových dopravníků. Stejně tak se dočkala odhlučnění i převodovka kolesa velkostroje KU800/12 nebo technologie pásových dopravníků. 

“V tomto případě jsme instalovali tlumící gumové pruhy nebo válečky s protihlukovou úpravou na vybrané linky pásových dopravníků a upravili jsme zařízení pro vyhlašování bezpečnostních signálů tak, aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy, ale zároveň došlo ke snížení hlukové zátěže,” 
shrnul realizovaná protihluková opatření Francisko. Celkové náklady na realizaci jejich technické části přesáhly devět milionů korun.   

Souběžně s tím proběhla v těžební části Sokolovské uhelné realizace dalších opatření s cílem snížit prašnost jednotlivých technologií. Zahrnovala například odprášení přesypů na poháněcích stanicích pasových dopravníků za více než dva miliony korun. Doplní je pravidelný monitoring i zkrápění a úklid komunikací v těžební části a v obcích. 

Kromě investic pro snížení hluku a prašnosti bylo přikročeno k omezení provozu těžební technologie TC 2 při těžbě v blízkosti sídelních celků zejména v nočních hodinách. Trvalé odstavování provozu těžební technologie TC 2 v nočních hodinách, kdy bude zcela zastavena těžba obou technologických celků TC 2/1 a TC 2/2 je plánovaná od prosince 2020. Toto opatření s sebou přinese snižování zaměstnanců na Těžebním úseku.