Aktuální informace

Zápis dobývacího prostoru

Vytvořeno: 2. březen 2021

Zápis byl proveden na základě ohlášení podaného Katastrálnímu úřadu Obvodním báňským úřadem pro území kraje Karlovarského v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). 

 

Zápis upozornění se týkal pozemků:

 

- v dobývacím prostoru Alberov, stanoveného rozhodnutím č.j. 14.2/781/62 ze dne 27. 7. 1962 v katastrálních územích Královské Poříčí, Lomnice u Sokolova, Nové Sedlo u Lokte, Sokolov, Svatava a Vintířov u Sokolova.

- v dobývacím prostoru Královské Poříčí, stanoveném rozhodnutím č.j. 14.2/782/62 ze dne 27.7.1962 v katastrálním území Královské Poříčí.

- v dobývacím prostoru Lomnice, stanoveném rozhodnutím č.j. ODV/771/66 ze dne 16.5.1966 v katastrálním území Lomnice u Sokolova.

- v dobývacím prostoru Nové Sedlo, stanoveném rozhodnutím č.j. 12/782/Sta/Ma/74 ze dne 21.5.1974 v katastrálních územích Chranišov, Královské Poříčí, Nové Sedlo u Lokte.

- v dobývacím prostoru Svatava, stanoveného rozhodnutím č.j. 32.1/442/64 ze dne 14. 10. 1964 v katastrálních územích Citice, Čistá u Svatavy, Habartov, Lomnice u Sokolova, Sokolov a Svatava.

 

Zápis upozornění do katastru nemovitostí je administrativní akt Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrálního pracoviště Sokolov a Obvodního báňského úřadu pro území kraje Karlovarského týkající se všech pozemků v dobývacích prostorech. Tento zápis nesouvisí s těžebními záměry Sokolovské uhelné, p.n., a.s. Těžební záměry společnosti jsou řešeny v konkrétních plánech otvírky, přípravy a dobývání.

 

Sokolov, 2. března. 2021

 

 

Ing. Jiří Pöpperl

člen představenstva