Aktuální informace

Investice do snížení hluku pokračují

Vytvořeno: 21. duben 2021

„Hlavní část investice bude v letošním roce tvořit druhá etapa výstavby ochranného valu obce Lomnice. Skládat se bude ze dvou samostatných valů v souhrnné délce 650 metrů a mocnosti 10 metrů,” říká Pavel Francisko, člen představenstva Sokolovské uhelné pověřený vedením těžebního úseku. Stavba přispěje k významnému snížení hlukové i prachové zátěže obyvatel obce v návaznosti na plánovaný postup těžby.

K dalším krokům bude patřit výměna válečků na jednom z dálkových pasových dopravníků, který je navázán na technologický celek TC2/2. Nahradí tak mechanicky opotřebované části dohromady na 70 metrech trasy, což by mělo přispět k dalšímu snížení hlukové zátěže v oblasti.

„Rozsáhlá výměna čeká i dopravník sousedního technologického celku TC2/1, kde počítáme s instalací protihlukových válečků na dalších 70 metrech dopravníků, a to včetně instalace tlumících prvků, které brání přenosu hluku do nosné ocelové konstrukce dopravníků,” uvádí Francisko, podle kterého jde o osvědčený postup, který byl úspěšně použit i v předchozích letech. 

Sokolovská uhelná tak navazuje na investice, které realizovala v letech 2019 a 2020, kdy vybudovala například velké odhlučňovací bariéry v okolí Šenvertu, nebo právě poblíž Lomnice i odhlučnění pasových stanic a další. Celkově tak do snížení hlučností a zlepšení životního prostředí v bezprostřední blízkosti dolového území investovala téměř 30 milionů korun.

„I při letošních investicích se pak počítá s měřením zátěže v okolí jak před samotnou realizací opatření, tak po ní. Například na Šenvertu díky instalaci bariér došlo k významnému snížení hluku v řadě míst a obdobný výsledek očekáváme i u nových opatření,” dodává Francisko.

Zahájení investic je plánováno na jaro 2021 a s dokončením se počítá ještě v závěru letošního roku. Celkové náklady, které Sokolovská uhelná na tato ochranná opatření letos vynaloží dosáhnou až 10 milionů korun. Ani poté ale snaha o zlepšení životního prostředí v okolí těžební části nekončí. Společnost totiž počítá s dalšími investicemi v řádu milionů korun i v roce 2022. V oblasti postupu těžby pak bude nadále probíhat měření hluku i prašnosti. Kromě toho firma plánuje další spolupráci s výzkumnými pracovišti na společném hledání optimálního řešení pro snížení dopadů těžby na okolí.