Aktuální informace

Transformace Sokolovské uhelné

Vytvořeno: 12. kvě 2021


SUAS linkedin banner


TRANSFORMACE SOKOLOVSKÉ UHELNÉ JE NEJAMBICIÓZNĚJŠÍ PROJEKT V REGIONU ZA POSLEDNÍCH 50 LET    


Útlum těžby uhlí v České republice je centrálně nastolený trend, který vede ke zkrácení horizontu těžby v sokolovském revíru původně plánovanému do roku 2040. Sokolovská uhelná se rozhodla čelit výzvě a transformuje se v moderní nejen energetickou skupinu SUAS GROUP a.s. Svou povahou se jedná o jeden z nejrozsáhlejších projektů v Karlovarském kraji a regionu Sokolovska.


Útlum těžby uhlí v České republice je centrálně nastolený trend provázený ekologickými a ekonomickými tlaky zejména v podobě emisních povolenek. Tato situace povede k výraznému zkrácení horizontu těžby v sokolovském revíru původně plánovanému do roku 2040. I když se tradiční těžební společnost Sokolovská uhelná, jejíž historie sahá až do roku 1792, snaží o udržení efektivního provozu obou svých tepelných elektráren ve Vřesové a Tisové a tím i těžby uhlí co možná nejdéle, paralelně vyvíjí iniciativu, jak předejít nežádoucím otřesům především v oblasti zaměstnanosti. 

Na začátku letošního roku byla proto založena sesterská společnost Sokolovské uhelné, společnost SUAS GROUP a.s. Ponecháním uznávané značky „SUAS“ v názvu společnosti chce vedení společnosti vyjádřit respekt k více než dvousetleté tradici dobývání a zpracování hnědého uhlí v regionu. Nově založená společnost SUAS GROUP a.s. má ambici být moderní skupinou, jejíž podnikání se pohybuje na poli energetiky, oběhového hospodářství, realitní a developerské činnosti či strojírenství.


Energetika stojí na prahu rychlých změn 

Základem skupiny zůstává energetika. Již v současné době společnost zajišťuje výrobu elektřiny a tepla v paroplynové elektrárně ve Vřesové a staví nové plynové zdroje v katastru Sokolova. Do budoucna se bude SUAS GROUP věnovat i výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, případně z komunálních odpadů.


Oběhové hospodářství

Oblast tzv. oběhového hospodářství řešící nakládání s nejen komunálními odpady je nosným tématem druhé linie podnikání SUAS GROUP. Mezi klíčové projekty v oblasti cirkulární ekonomiky patří zpracování biologického odpadu z komunální produkce i ze zemědělství. 

Jednou z klíčových oblastí nejen cirkulárního hospodářství bude hrát projekt bateriového řetězce. Kompletní bateriový hodnotový řetězec plánuje SUAS GROUP jako síťový strategický projekt s potenciálem 3000 přímých pracovních míst. Řetězec obsáhne činnosti od primárního zpracování surovin přes výrobu baterií, jejich druhotné využití po recyklaci. 


Realitní, stavební a developerská činnost

SUAS GROUP v krátké době zahájí výstavbu nových výrobních kapacit v lokalitách určených pro průmyslové zóny. Novým pracovním pozicím připraví i nové bydlení, ať už v rodinných domcích či revitalizací obytných domů v Sokolově. SUAS GROUP si bere za své i téma rozvoje rekreačních a volnočasových ploch a postupně oživí okolí jezera Medard.


Údržba a strojírenství

Čtvrtou oblastí podnikání je maximální využití stávajících kapacit v oblasti údržby, strojírenství, autodopravy, železniční přepravy či pomocné mechanizace. Cílem je nahradit ubývající zakázky pro těžební a zpracovatelskou část Sokolovské uhelné externími zakázkami, a to nejen v karlovarském regionu.


Angažovanost v rozvoji celého kraje 

Kromě výše uvedených podnikatelských aktivit míří nově založená SUAS GROUP ještě výš.  Jako zodpovědná moderní společnost má SUAS GROUP zájem o trvalý rozvoj regionu, ve kterém podniká. Vizí SUAS GROUP je zatraktivnění Karlovarského kraje a regionu Sokolovska pro obyvatele a investory. 


Nová firemní identita

Vedle obchodních a podnikatelských aktivit přichází nová SUAS GROUP také s novou firemní identitou, spustila nový web a vydává první číslo nového firemního magazínu Nová Energie, to vše s mottem „SUAS GROUP. Energie změny“, který definuje dynamické proměny společnosti. 


Jaroslav Rokos, předseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s. k transformaci říká:

Jsme si vědomi toho, že Sokolovská uhelná a spolu s ní celý Karlovarský kraj stojí před obdobím zásadní transformace. Věříme, že se nám prostřednictvím nově založené energetické skupiny SUAS GROUP podaří nejen udržet současnou zaměstnanost, ale i vytvořit nová pracovní místa. K tomu nabídneme kvalitní bydlení i prostor pro užití volného času. Tím v relativně krátké době vybudujeme pevné základy pro rozvoj a stabilitu naší společnosti v příštích desetiletích“.

Chceme být nadále společností, která bude i v 21. století hrát významnou roli v českém energetickém průmyslu a v našem regionu. Díky zásadní proměně Sokolovské uhelné
v novou, nejen energetickou skupinu SUAS GROUP se postupně promění i samotný region. V našich transformačních aktivitách hrají prim technologické inovace, ale i lidé. Vyvíjíme iniciativy, abychom předešli nežádoucím otřesům v oblasti zaměstnanosti


Pavel Tomek, místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s.

Máme jedinečnou příležitost, právě teď utváříme budoucnost našeho regionu. Odklon od uhelné energetiky si žádá hledání nových možností a je obrovskou šancí tvořit úspěšnou budoucnost SUAS GROUP, našich zaměstnanců a celého regionu Sokolovska“.

„V principu chceme být nadále společností, která bude i v 21. století hrát významnou roli v českém energetickém průmyslu, a ještě významnější roli v našem regionu. Bude to ale vyžadovat zásadní změnu v přístupu při využití zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo při zpracování a energetickém využívání odpadů. Bude to vyžadovat také změnu v přístupu při hospodaření s majetkem, ale zejména změnu ve fungování celé skupiny. Budeme potřebovat změnu přístupu k personální politice a doplnění týmu o odbornosti, kterých dosud nebylo zapotřebí.“

www.suasgroup.cz