Aktuální informace

Sokolovská uhelná věnuje kamenivo Vintířovu

Vytvořeno: 3. kvě 2022

Budouc modernizovan cesta u M Vinti rov II

 

Kamenivo použijeme ke zpevnění cesty, která bude propojovat lokalitu místní mateřské školy s jejím okolím. V plánované trase cesty se počítá i s možností posezení a také s veřejným osvětlením, které přispěje k bezpečnosti. Terénní úpravy, dle předpokladu, proběhnou již v letních měsících tohoto roku. Tento počin je součástí komplexního projektu, který počítá do budoucna s obnovu stávajícího dětského hřiště pod č.p. 164-165. V návaznosti na to bude vytvořeno zcela nové hřiště pro náctileté v dnes ne zcela upravené lokalitě, říká starosta obce Vintířov Marek Choc.

 

Sokolovská uhelná s obcemi na Sokolovsku spolupracuje dlouhodobě. Záleží nám na udržitelném rozvoji regionu, ve kterém dlouhodobě podnikáme a proto jsme aktivní na všech úrovních podpory měst a obcí. Kromě darovaného kameniva na cestu kolem mateřské školy poskytujeme Vintířovu také například techniku na pravidelné čištění vozovky, naši záchranáři ve Vintířově také každoročně čistí tamní potok“ upřesňuje vzájemnou spolupráci Pavel Francisko, člen představenstva Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.