Aktuální informace

Zemřel bývalý divizní ředitel Jan Smolka

Vytvořeno: 11. kvě 2022

IMG 2945

Jan Smolka se narodil 3. května 1949 v Hranicích a vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor Dobývání ložisek. Svou profesní kariéru začínal v roce 1967 na Ústecku, odkud v roce 1970 nastoupil do pracovního poměru v Kombinátu pro využití hnědého uhlí Vřesová závod Úpravna. V průběhu následujících let pak působil v řadě řídících funkcí palivového kombinátu, od vedoucího dopravy až po zástupce vedoucího závodu pro výrobu. 

Zásadní změnu v životě Jana Smolky ale přinesl jeho vstup do komunální politiky, kdy se v únoru 1990 stal prvním demokraticky zvoleným starostou města Chodov. V této funkci se zasloužil například o vznik městské policie v Chodově, vybudování nové radnice, nebo založení denního stacionáře Mateřídouška. Po vzniku Sokolovské uhelné zároveň významně přispěl k budování partnerství mezi firmou a městem, které v řadě oblastí přetrvává dodnes. 

Po ukončení mandátu v roce 1998 se Jan Smolka vrátil zpět do Sokolovské uhelné, kde nastoupil ve Vřesové na pozici hlavního inženýra provozně ekonomické divize. Už o čtyři roky později byl jmenován ředitelem divize Služby a v této funkci setrval rovných deset let do svého odchodu na penzi. 

S odchodem Jana Smolky naše společnost i město Chodov přichází o významnou osobnost, která se navždy zapsala do historie Sokolovska. 
Poslední rozloučení s Janem Smolkou proběhne v pátek 20. května od 13.00 v Kostele svatého Vavřince v Chodově.