Aktuální informace

Změna v akcionářské struktuře Sokolovské uhelné a SUAS GROUP

Vytvořeno: 29. kvě 2022

PTJR 

Změna ve struktuře Sokolovské uhelné a SUAS GROUP vejde v platnost po vypořádání dohodnuté transakce, které se předpokládá na přelomu června a července 2022. V nové struktuře bude skupina i nadále rozvíjet svou strategii, díky které se transformuje v moderní nejen energetickou skupinu v několika oblastech podnikání zejména na Karlovarsku a Sokolovsku s přesahem do celého Česka. 

 

Menšinový akcionář Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. („SUPN“) Ing. Jaroslav Rokos, MBA, vlastnící cca 42 % akcií SUPN se dohodl se společností SUPN na odkupu všech svých akcií ze strany společnosti SUPN. Po vypořádání dohodnuté transakce, které se předpokládá na přelomu června a července 2022, nebude Jaroslav Rokos již figurovat ve vlastnické struktuře SUPN a do jeho práv jakožto akcionáře vstoupí napřímo SUPN, která od pana Rokose nabyla své akcie. Mezi stranami byla dosažena i dohoda ohledně ukončení působení Jaroslava Rokose v orgánech SUPN.

 

Současně s výše uvedeným odprodejem akcií SUPN se Jaroslav Rokos dohodl i na odprodeji všech svých akcií ve společnosti SUAS GROUP a.s. Nabyvatelem těchto akcií je JUDr. Pavel Tomek, jako svěřenský správce Svěřenského fondu Františka Štěpánka, který se tak po vypořádání transakce stane jediným akcionářem SUAS GROUP. I v tomto případě je součástí dohody stran i dohoda o ukončení působení Jaroslava Rokose v orgánech společností skupiny SUAS GROUP.

 

Zúčastněné strany deklarují, že i přes výše uvedené mají nadále zájem rozvíjet vzájemnou spolupráci v rovině obchodní i společensky prospěšné. Podmínky transakce včetně výše vypořádání si obě strany nepřejí komentovat.

 

Jaroslav Rokos, předseda dozorčí rady SUAS GROUP a místopředseda dozorčí rady Sokolovské uhelné: 

Energetika a hornictví je alfa a omega mé celoživotní profesní dráhy. V Sokolovské uhelné jsem před 37 lety našel své první zaměstnání a nyní v roli menšinového akcionáře zde také svou profesní dráhu zakončuji. Transformaci skupiny z uhelné energetiky v moderní nejen energetickou SUAS GROUP jsme startovali před třemi lety ještě s dalším dlouholetým vlastníkem a manažerem, dnes již bohužel zesnulým, Františkem Štěpánkem. Nyní předávám své žezlo dál. Skupina má ve své nové éře správně nakročeno. Přeji kolegům v dalším rozvoji podnikání to nejlepší a jsem rád, že se na vybraných projektech budu i nadále podílet, i když z externí pozice.“

 

Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP, správce Svěřenského fondu Františka Štěpánka:

Společně s Jaroslavem Rokosem, Františkem Štěpánkem a dalšími blízkými spolupracovníky jsme před několika lety definovali vývoj skupiny v době pouhelné. Přes současné výkyvy v energetickém segmentu plníme naši strategii a postupně firmu transformujeme v moderní energetickou skupinu, která je aktivní i v dalších návazných oblastech. Dohoda s Jaroslavem Rokosem nikterak neovlivní představené transformační a rozvojové vize v žádné z našich skupin, stejně tak ani rozpracované projekty. Dohoda rovněž nemá žádný dopad na zaměstnance žádné ze skupin, stejně pak ani na obchodní vztahy, v nichž budou všichni členové obou skupin i nadále seriózním partnerem, který si zakládá na řádném plnění svých závazků. Naše vize transformace firmy, ale i aktivity vedoucí k udržitelnému rozvoji našeho regionu, které byly společně s Jaroslavem Rokosem nastaveny a které se v posledních měsících daří úspěšně posouvat do dalších fází, budou naplněny. Jaroslav Rokos je jedním z klíčových lidí nejen tradiční Sokolovské uhelné, ale hraje významnou roli i ve vedení nové SUAS GROUP a je uznávaný expert na energetiku. Respektujeme jeho rozhodnutí se v jeho životě posunout dál. I nadále budeme spolupracovat a využívat jeho letité zkušenosti.“

Profil Ing. Jaroslav Rokos, MBA (59)

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, kterou dokončil v roce 1985. Ihned po jejím absolvování, provozní praxi a vojenské službě nastoupil do ekonomického úseku tehdejšího Palivového kombinátu Vřesová. V podniku prošel řadou odborných pozic od samostatného ekonoma a vedoucího plánovače až k pozici vedoucího celé plánovací sekce. V této funkci stál jako ekonom také v roce 1994 u sloučení státního podniku Hnědouhelné doly Březová s Palivovým kombinátem a jejich následné přeměny na akciovou společnost Sokolovská uhelná. O rok později se stal ekonomickým ředitelem nového subjektu a po roce 2005 v rámci privatizace jedním z jejích majitelů. Ve společnosti připravoval financování řady klíčových investic, jako byla výstavba paroplynové elektrárny Vřesová nebo rozsáhlé projekty zaměřené na ekologizaci. Společně se svým obchodním partnerem Františkem Štěpánkem sehrál i významnou roli při realizaci desítek významných veřejně prospěšných projektů. Svou profesní dráhu ve skupině zakončuje na pozici menšinového akcionáře, místopředsedy dozorčí rady Sokolovské uhelné a předsedy dozorčí rady SUAS GROUP.

 

Profil JUDr. Pavel Tomek (51)

 

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po úspěšném vykonání advokátních zkoušek působil od roku 1998 jako advokát zapsaný́ v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou s tím, že ve své dlouholeté právní praxi se zaměřuje převážně na právo obchodních korporací, přeměny obchodních korporací, hospodářskou soutěž, obchodní, finanční, daňové právo nebo energetické právo. Je zakladatelem renomované advokátní kanceláře, která nese jeho jméno. Od roku 2006 spolupracuje se společností Sokolovská uhelná v pozici právního zástupce a konzultanta v právních otázkách a osobně, popřípadě jako součást širšího týmu právních a daňových poradců, se v posledních letech podílel na řešení těch nejvýznamnějších právních záležitostí tykajících se společnosti. Od roku 2020 zastává, jako správce akciového podílu zesnulého Františka Štěpánka, a následně jako správce svěřenského fondu s názvem Svěřenský fond Františka Štěpánka, střídavě pozici předsedy a místopředsedy dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a společnosti SUAS GROUP.