Aktuální informace

Kraj bude spolupracovat na rozvoji průmyslu

Vytvořeno: 21. červen 2022

 

5
Svým podpisem memorandum stvrdili krajský radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Pavel Matějka, místopředseda představenstva SUAS GROUP David Najvar, člen představenstva SUAS GROUP Pavel Poc a výkonný ředitel Synthomer a.s. Milan Brejchal.

„Podepsání tohoto memoranda považuji za zásadní krok, který nás zavazuje nejen ke spolupráci, ale také k významné podpoře chemického průmyslu, který je a bude i nadále, zejména v době pouhelné a transformace regionu, zásadním pro náš kraj. Právě chemický průmysl se totiž velmi výrazně podílí na zaměstnanosti a konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, a to v rámci tradičních odvětví, jako je například sklářství, porcelán či keramický průmysl. Proto považuji za nezbytné zajistit  jeho další rozvoj včetně výzkumu a inovací. Jsem přesvědčen, že pro vzájemnou  spolupráci máme ty nejlepší partnery,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze vítá podpis tohoto memoranda jako iniciační krok k systematické spolupráci s chemicky zaměřeným průmyslovým sektorem v Karlovarském kraji za účinné podpory hejtmanství kraje. Cílem není jen na výzkumu založená modernizace chemického a na chemii založeného průmyslu, tak aby byl mezinárodně konkurenceschopný, ale také rozvoj technické vzdělanosti v kraji a zlepšení životních podmínek v kraji. VŠCHT Praha zde nabízí své výzkumné i vzdělávací zkušenosti a odborné znalosti nejen z tradičních oblastí chemie, ale i z oblastí moderní cirkulární ekonomiky, energetiky nevyžadující fosilní paliva s důrazem na harmonickou koexistenci lidské civilizace a přírody,“ řekl rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Pavel Matějka.

„Sokolovská uhelná a její sesterská SUAS GROUP jsou na Karlovarsku a Sokolovsku přes dvě staletí největší zaměstnavatel. Průmysl je tradičně hlavním pilířem našeho podnikání, díky kterému dáváme práci více jak dvou a půl tisíce lidem. V naší nové éře se orientujeme na rozvoj moderní energetiky a další oblasti podnikání, které mají za cíl udržitelný rozvoj našeho regionu. Vedle spolupráce s Karlovarským krajem se propojujeme také s akademickou sférou a dalšími podnikatelskými subjekty, které se s námi na budoucnosti našeho kraje chtějí podílet. Pro rozvoj moderního chemického průmyslu a jeho výzkumu a vývoje nabízíme technologickou a lidskou základnu. Nemůžeme ani v období postupného odklonu od uhelné energetiky opomíjet, že chemický průmysl výrazně promlouvá do budoucnosti energetiky, a proto chemie v energetice byla a bude rovněž v dalším období hrát prim i v našich rozvojových aktivitách, včetně materiálového využití nerostného bohatství pro posílení energetické soběstačnosti a stability státu,“
doplnil předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP Pavel Tomek. 

Předmětem memoranda je dohoda o vzájemné spolupráci a podpoře, která umožní rozvoj partnerství v oblasti chemického průmyslu, dále také aplikaci poznatků výzkumu v provozních podmínkách a vzájemný postup při rozvoji chemického průmyslu v Karlovarském kraji. Cílem spolupráce bude podpora a aplikace moderních technologií přispívajících k transformaci Karlovarského kraje, podpora výzkumu těchto technologií a jejich transfer do průmyslové praxe v rámci individuálních projektů. Spolupráce bude realizována prostřednictvím společných nebo na sebe navázaných aktivit.

„Sokolovská chemička Synthomer se svou stopětiletou historií je příkladem stability, udržitelnosti a inovací, které jsou pro náš Karlovarský kraj zárukou budoucího rozvoje a budoucnosti pro jeho obyvatele. Jen společně se silnými subjekty, jako je Sokolovská uhelná, a celým podnikatelským sektorem v našem kraji můžeme vytvářet pracovní příležitosti pro náš kraj. Memorandum vnímáme jako impulz, že náš kraj má budoucnost, má smysl zde žít a pracovat. Ve spolupráci s VŠCHT Praha a akademickou sférou můžeme náš kraj obohatit o projekty a moderní technologie, které budou jeho konkurenční výhodou a devizou,“
uvedl výkonný ředitel Synthomer a.s. Milan Brejchal.